OLDEBROEK - Op woensdag 16 september vindt de jaarlijkse Schapenmarkt in Oldebroek plaats. Hierdoor vindt er een aantal wijzigingen in de dienstverlening
plaats van de gemeente Oldebroek. Gemeentehuis gesloten Op woensdag 16 september is het gemeentehuis gesloten. Voor het maken van een afspraak voor een geboorteaangifte kunt u tussen 08.30 en 09.00 uur bellen met tel. 06 18 37 67 22.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - DE Gemeente Oldebroek werkt constant aan het verbeteren van de dienstverlening. Daarbij maakt de gemeente graag gebruik van de ervaringen en tips van onze inwoners en ondernemers. In juni heeft de gemeente een enquête uitgezet en deze leverde veel nuttige informatie op. De gemeente bedankt iedereen hartelijk voor het invullen van de enquête.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Burgemeester Hoogendoorn

OLDEBROEK - Donderdag 3 september heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn namens de gemeente Oldebroek het Gelders Energieakkoord ondertekend. Dit akkoord is een initiatief van De Gelderse Natuur- en Milieufederatie, de Vereniging Klimaatverbond en het netwerkbedrijf Alliander. Het is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Dinsdag 1 september zijn de drie colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek tot een overeenstemming gekomen over de verdere ontwikkelingen van het Bedrijvenpark H2O BV. De BV is een gezamenlijk ontwikkelingsmaatschappij van deze gemeenten bij de kruising van de A28 en de A50. In 2013 is onder de noemer van het Vernieuwd Perspectief een nieuwe richting ingeslagen. De BV richt zich niet langer alleen op bedrijfsverplaatsing binnen de gemeenten maar richt zich nu bovenregionaal op de sector logistiek en transport. Daarvoor is nodig dat er een nieuw bestemmingsplan komt en ook een rechtstreekse ontsluiting op de A28.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

krone

WEZEP - Op 1 september 2015 verrichtte wethouder Harm Westerbroek de officiële handeling die de bouw van de woningen in het plangebied van De Krone (Stationsweg Wezep) inluidt. Met het leggen van een funderingsbalk wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw van 26 woningen. De woningbouw vindt plaats op het terrein van voormalige meubelfabriek Spakman en muziekhuis Souman, het achterliggende veld en het voormalige volkstuinencomplex De Krone.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsonderzoiek

OLDEBROEK - Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Tijdens de Fietstelweek worden de fietsbewegingen van Nederland in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Nederlandse fietsnetwerk te verbeteren. Iedereen kan meehelpen door een app te downloaden en op de fiets te stappen. Onder de deelnemers worden 20 fietsen verloot. Over het gebruik van auto en OV is veel bekend. Naar de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land is veel minder onderzoek gedaan. De Fietstelweek brengt hier verandering in. Er wordt onderzocht hoe we van A naar B rijden, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer de onderzoekers weten, hoe beter het fietsnetwerkverbeterd kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner, ouder, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingsmand.
Wethouder Liesbeth Vos: “Wie mantelzorger is, kiest daar niet altijd zelf voor. Iemand in je naaste omgeving vraagt om hulp en die help je dan, eigenlijk heel vanzelfsprekend. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 10 oktober vindt op het Raadhuisplein, voor het gemeentehuis van Oldebroek, een duurzaamheidsmarkt plaats. Verschillende bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met bijvoorbeeld duurzame energie, afvalscheiding en waterbesparing, presenteren zich aan bezoekers. Ook is er ruimte voor aanbieders van streekproducten en maatschappelijke organisaties. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud. De markt duurt van 10.00 - 15.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat er aandacht is voor het belang van lezen en schrijven. Sinds afgelopen februari is er een Taalpunt in de Bibliotheek Wezep ingericht. Het Taalpunt organiseert samen met de Bibliotheek Noord Veluwe een aantal activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering:

Op maandag 7 september is er een taallunch voor genodigden in de bibliotheekvestigingen waar de Taalpunten gevestigd zijn: Hattem, Wapenveld en Wezep. Wethouder Liesbeth Vos opent de lunch in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor veel 12-jarigen betekent dat een spannende tijd. Een nieuwe school, nieuwe omgeving en vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Wat zeg je als brugklasser op een schoolfeest, kamp of in een tussenuur als je een biertje of mixdrankje krijgt aangeboden? Zeg je dan nee? Als ouder wilt u uiteraard dat uw kind weerbaar is en nee zegt. De gemeente Oldebroek stuurde afgelopen week aan alle ouders/ verzorgers van 12-jarigen een brief en de flyer ‘De afspraak van NIX’. In deze folder staat een aantal opvoedingstips en feiten over alcohol en jongeren om over dit onderwerp in gesprek te gaan met hun kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is sinds 31 maart 2015 na een lange inspraakprocedure van kracht. Tijdens de ter inzage legging heeft ook de gemeente Oldebroek een zienswijze ingediend. Dit omdat, na een tussentijdse wijziging in het plan, een aantal van de aanvliegroutes over Oldebroeks grondgebied gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - In augustus heeft gemeente Oldebroek een intern onderzoek ingesteld dat duidelijkheid moet geven over de gang van zaken rond twee documenten bestemd voor de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV (bedrijventerrein H2O). Deze documenten zijn bij de balie van het gemeentehuis afgegeven en opgenomen in de digitale postverwerking. In een verantwoordingsdocument aan de raad schrijft het college dat binnen dit proces nalatigheid is geconstateerd. Het betreft onduidelijke werkafspraken rond een digitaal postvak en het niet accuraat oppakken van een late signalering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De werkzaamheden aan de Bovendwarsweg en de Laanzichtsweg in Oldebroek zijn gestart. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Door de uitvoering van de werkzaamheden is de Bovendwarsweg ter hoogte van de Laanzichtsweg gedurende enkele weken afgesloten. De gemeente geeft met borden de omleidingsroutes aan. Ook de aansluiting van de Laanzichtsweg op de Zuiderzeestraatweg wordt door de werkzaamheden voor een korte periode afgesloten. Omwonenden hebben een brief ontvangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner, ouder, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingsmand. Wethouder Liesbeth Vos: “Wie mantelzorger is, kiest daar niet altijd zelf voor. Iemand in je naaste omgeving vraagt om hulp en die help je dan, eigenlijk heel
vanzelfsprekend. Als gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen.” Verrassingsmand voor uw mantelzorger?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 19 augustus bracht wethouder Harm Westerbroek een bezoek aan meneer Stijf en mevrouw Jansen om hen te feliciteren met het verkrijgen van de eerste Starterslening. De kersverse huiseigenaren ontvangen de Starterslening voor de aankoop van hun eerste woning in Oldebroek. Sinds 1 maart kunnen belangstellenden in gemeente Oldebroek een Starterslening aanvragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logooldebroekOLDEBROEK - In de Stentor van 5 augustus is een artikel verschenen over de rechtszaak die Milo BV tegen de Ontwikkelingsmaatschappij heeft aangespannen.

Vanwege nadrukkelijke betrokkenheid van de gemeente Oldebroek hecht de gemeente Oldebroek er aan hier een toelichting op te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (8 Reacties)

infographic why gfxOLDEBROEK - De gemeenten Oldebroek en Elburg reinigen en inspecteren in de komende maanden een deel van hun riolering. Vanaf 10 augustus a.s. gaan de reinigingswerkzaamheden in de kern Oldebroek van start. Daarna volgen de werkzaamheden in ’t Harde, Hoge Enk en Doorspijk. De exacte planning volgt later. Waar moet u op letten? Tijdens de reiniging kan er overdruk in het riool ontstaan waardoor de watersloten in de WC gaan borrelen en een enkele keer komt het voor dat het water omhoog spettert. Door de deksel van de WC tijdens het reinigen gesloten te houden kunt u dit beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - B&W Oldebroek hebben besloten om op zaterdag 8 augustus 2015 van 08.00 tot 17.00 uur het fietspad langs het Boerderijmuseum tussen de Bovenstraatweg en de Bovenheigraaf af te sluiten voor alle verkeer. Daarnaast geldt een tweezijdig parkeerverbod, inclusief de bermen, voor het gedeelte van de Bovenstraatweg vanaf de Mheneweg-Zuid tot aan de Stationsweg in Oldebroek. Dit in verband met het houden van het Oogstfeest op en rond het erf van Boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg 10A in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht, waarbij een aantal taken vanuit de AWBZ zijn overgegaan naar de Wmo. Op grond van de Wmo hebben inwoners van onze gemeente recht op ondersteuning als zij zelf of met behulp van hun omgeving onvoldoende in staat zijn zichzelf te redden of deel te nemen aan de samenleving. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Daarom heeft de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe namens de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde een aanbesteding uitgevoerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeentelijke ombudsman heeft in opdracht van gemeente Oldebroek een onderzoek uitgevoerd. Het onderwerp was de kwestie over het vrijgeven van NAW‐gegevens (naam, adres en woonplaats). Deze NAW‐gegevens waren op een handtekeningenlijst aan de raadscommissie Ruimte en Grond aangeboden begin december 2014. De lijst diende om de verontrusting kracht bij te zetten over het al dan niet door gaan van het plaatsen van vier windmolens. De gemeente heeft deze lijst ‐ ruim een week later ‐ op verzoek van een ondernemer overhandigd op basis van de Weopenbaarheid van bestuur. De betrokkenen waren het hier niet mee eens en de ombudsman heeft nu een uitspraak gedaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)