OOSTERWOLDE - In het voorjaar van 2015 is het Kerkpad tussen Oosterwolde en Oldebroek opgeknapt. Er is een betonverharding aangelegd en de bermen zijn netjes hersteld. In de loop van het jaar bleek dat een deel van de berm, vlakbij de Eekterweg in Oosterwolde, minder stabiel was geworden. Om dit te stabiliseren is er voor gekozen om langs dit stukje berm een solide houten damwand te plaatsen. Daardoor wordt de slootkant beschermd én wordt de berm weer stevig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK

OLDEBROEK - Op een groot aantal locaties in de gemeente ziet u posters van de campagne ‘Dat is óók Oldebroek voor mekaar’. De eerste posters waren in het voorjaar in het straatbeeld te zien. Voor de tweede keer zijn inwoners gefotografeerd ti jdens hun vrijwilligerswerk voor andere inwoners of voor hun buurt. Vrijdag waren Martine van de Weg en Erna van den Bosch van het Tienerhonk Oldebroek en Piet Lassche van de speeltuin in Hattemerbroek present om samen met burgemeester Adriaan Hoogendoorn en wethouder Liesbeth Vos de start van de tweede campagne te vieren. Het onderhoud van het groen door de bewoners van de Wildekampsweg in Wezep is het derde onderwerp van deze posterserie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De voorbereidingen voor de verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep zijn in volle gang. Het bestuur van Dorpshuis Wezep en de gemeente Oldebroek organiseren een inloopbijeenkomst op 10 december aanstaande in het Dorpshuis Wezep. Tijdens deze bijeenkomst worden inwoners en belangstellenden geïnformeerd over de voortgang van het project en wordt uitgelegd hoe de eerdere opmerkingen van inwoners zijn verwerkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Begin december zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies.

Samenleving, dinsdag 1 december

De volgende zaken staan op de agenda:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De nieuwe eigenaar van het voormalige gebouw van Lijn 5 aan de Klompenmakersweg in Wezep heeft zich gemeld bij de gemeente Oldebroek met plannen om huisvesting voor zogeheten vergunningshouders te verzorgen. Vergunninghouders zijn mensen met een verblijfsvergunning en zijn dus nieuwe inwoners van Nederland. Het gaat in deze situatie om gezinnen, veelal alleenstaande moeders met kinderen, maximaal 35 personen. Sinds jaar en dag moet iedere gemeente van de Rijksoverheid een bepaald aantal vergunningshouders huisvesting aanbieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NATUOLDEBROEK - Op maandag 16 november 2015 zijn drie inwoners uit de gemeente Oldebroek tot Nederlander genaturaliseerd. Dit werd in het bijzijn van familie en kennissen bekend gemaakt door burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Zij mogen zich nu officieel Nederlander noemen. Dit keer was het de eer aan mevrouw Leyla Ali Selsa afkomstig uit Somalia, de heer Aso Aziz Mirza afkomstig uit Irak en de heer Hassan Abdiwahid Ahmad ook afkomstig uit Somalia. Nadat zij de verklaring van verbondenheid hadden afgelegd, ontvingen ze uit handen van burgemeester Hoogendoorn de schriftelijke ‘Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap’. Daarmee zijn zij nu formeel Nederlander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Over een aantal weken staat de jaarwisseling weer voor de deur. Een feestelijke gebeurtenis, die gepaard kan gaan met overlast en schade. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, heeft de gemeente een aantal regels opgesteld voor de jaarwisseling. Hierin staan ook de vreugdevuren benoemd. Als u tijdens de jaarwisseling een vreugdevuur wilt ontsteken, moet u hiervoor voor 1 december 2015 een ontheffing aanvragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gladheidsbestrijding

OLDEBROEK - In de winterperiode neemt de gemeente maatregelen tegen gladheid op openbare wegen. Maar niet alle openbare wegen en fietspaden worden gestrooid. Welke wegen en paden de gemeente wel strooit, is beschreven in het gladheidbestrijdingsplan. Het strooien van trottoirs vallen niet onder dit plan maar zijn een verantwoordelijkheid van inwoners en instellingen. De gemeente heeft bij het maken van dit plan alle openbare wegen en fietspaden verdeeld in strooiroutes: A-routes, B-routes en subroutes. Iedere route heeft een andere prioriteit: hoge of lage prioriteit. In het gladheidbestrijdingplan staat welke wegen horen bij welke strooiroute.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u een voorwerp verloren of gevonden in de gemeente Oldebroek? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of dit voorwerp ondertussen gevonden is of als verloren is opgegeven.
Mogelijkheden melden

U kunt een melding van een verloren of gevonden voorwerp doen via www.oldebroek.nl/verlorenofgevonden. Het is ook mogelijk om de melding te doen door contact op te nemen via T. 14 0525. Natuurlijk kunt u ook zelf langskomen op het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Met ingang van het belastingjaar 2016 biedt de gemeente Oldebroek inwoners de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen. Digitale dienstverlening Inwoners ontvangen de aanslag dan via de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt de gemeente Oldebroek mee aan uw zorgverzekering. U heeft recht op een korting op de basisverzekering als u een inkomen heeft tot 120% van de geldende bijstandsnorm of een uitkering krijgt. De gemeente Oldebroek heeft hiervoor een contract afgesloten met twee zorgverzekeraars, met Menzis en Zilveren Kruis. U recht heeft op een korting op de basisverzekering van 6% en op de aanvullende zorgverzekering van 9 % bij Menzis als u een inkomen heeft tot 120% van de geldende bijstandsnorm of een uitkering krijgt. Bij Zilveren Kruis geldt een korting van 3% op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekering wordt geen korting gegeven, dat zijn meteen de netto premies. Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In het voorjaar van dit jaar heeft de gemeente op verzoek van de klankbordgroep Wezep bekeken hoe de situatie voor vooral fietsers op de kruising bij de dorpskerk in Wezep verbeterd kan worden. Het gaat daarbij om de kruising van de Zuiderzeestraatweg met de Stationsweg. Naast de klankbordgroep Wezep zijn ook de omwonenden nauw bij het opstellen van de plannen betrokken. Er is vervolgens met deze partijen nog kritisch naar het plan gekeken voordat de plannen definitief zijn gemaakt. Inmiddels is het zo ver dat de uitvoering van het eerste deel van de werkzaamheden op korte termijn van start gaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wat vinden de inwoners van de gemeente Oldebroek van de voorzieningen en dienstverlening van de gemeente? Voelen mensen zich voldoende betrokken bij het maken van plannen? En hoe staat het met de veiligheid in de eigen buurt? Om op dat soort vragen antwoord te krijgen neemt de gemeente deel aan het landelijke onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. Het onderzoek wordt voor de gemeente uitgevoerd door het PON, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. De peiling bestaat uit twee delen. Enerzijds worden bijna 3500 inwoners gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast wordt ook een aantal ondernemers uitgenodigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in haar vergadering van 12 november 2015 unaniem ingestemd met het plan om vanaf 2016 in de kernen Oldebroek en Wezep reclamebelasting te gaan heffen. Het plan om reclamebelasting te gaan heffen is ontstaan vanuit gesprekken met de twee ondernemersverenigingen in de gemeente; de ondernemersvereniging Oldebroek (OvO) en de ondernemersvereniging Wezep-Hattemerbroek (OWH). De verenigingen hebben hierover ook hun achterban geconsulteerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 november heeft de gemeenteraad van Oldebroek unaniem besloten om de hondenbelasting vanaf 2016 af te schaffen. Hiermee gaat een lang ge-koesterde wens van meerdere partijen in vervulling. Eerder is het tarief voor de hondenbelasting al naar beneden bijgesteld, omdat er ook geen sprake meer was van een actief hondenbeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek wil een energiezuinige en groene gemeente zijn. Daarom is er een duurzaamheidslening voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelingen aan hun woning uitvoeren. Steeds meer huiseigenaren in de gemeente Oldebroek dragen hun steentje bij aan het energiezuinig maken van de gemeente. Zo veel zelfs, dat er dit jaar geen budget meer beschikbaar is voor de duurzaamheidslening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK -Donderdag 12 november 2015 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.30 uur, raadszaal gemeentehuis. Op de agenda staan, naast de vaste punten en de lijst van voorstellen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende te bespreken onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De herontwikkeling van het verouderde bedrijventerrein Zeuven Heuvels in Wezep is een stap dichterbij gekomen. Het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland stelt aan de Provinciale Staten voor om € 390.809,- bij te dragen aan de herontwikkeling. Op 16 december nemen de Provinciale Staten hier een besluit over. Al langer bestaat de wens om van het verouderde bedrijventerrein Zeuven Heuvels een aantrekkelijke woonlocati e te maken. Vooral ook omdat gasterij ‘Zeuven Heuvels’ nu mooi is opgeknapt en de Stationsweg en de stati onsomgeving op dit moment opnieuw worden ingericht. Een lokale ontwikkelaar wil voor eigen rekening en risico deze herontwikkeling realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Over een aantal weken staat de jaarwisseling weer voor de deur. Een feestelijke gebeurtenis, die helaas soms gepaard gaat met overlast en schade. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, heeft de gemeente een aantal regels opgesteld voor de jaarwisseling. Hierin staan ook de vreugdevuren benoemd. Als u tijdens de jaarwisseling een vreugdevuur wilt ontsteken, moet u hiervoor tijdig een ontheffing aanvragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek bezocht op vrijdag 6 november de Voedselbank Elburg – Oldebroek. De Voedselbank is gevestigd in Elburg maar heeft klanten in zowel de gemeente Elburg als Oldebroek. De Voedselbank Elburg – Oldebroek heeft een belangrijke maatschappelijke functie binnen de gemeente. De collegeleden lieten zich dan ook graag bijpraten door de initiatiefnemer en vrijwilligers van deze organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)