wegwerkzaamheden

HATTEM - Vanaf 18 oktober 2019 begint KWS Infra Zwolle in opdracht van de gemeente Hattem met de werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg te Hattem. Op dit moment is KWS bezig met de voorbereidende grondwerkzaamheden in de buitenbermen op de kruising Zuiderzeestraatweg -industrieterrein Netelhorst. Er worden kabels en leidingen verlegd. Vanaf vrijdag 18 oktober 19.00 uur is de hele kruising (Zuiderzeestraatweg - Geldersedijk) afgesloten voor doorgaand verkeer. Het bestaande asfalt wordt dan gefreesd en een nieuwe laag wordt aangelegd. Op maandag 21 oktober om 06.00 uur is de kruising weer vrij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalt

OLDEBROEK - De colleges van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek willen de hoeveelheid restafval in de gemeenten terugdringen. Een eerste stap hiernaartoe is 100 kg restafval per inwoner in 2022. Om dit te bereiken willen de colleges van Elburg en Oldebroek vanaf 1 januari 2021 een tariefprikkel (diftar) invoeren. Inwoners gaan daarmee op een andere manier voor hun afval betalen (afvalstoffenheffing).
Het college van gemeente Nunspeet neemt binnenkort een besluit over invoering van diftar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK -  In de gemeente Oldebroek worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd. Deze zorgen voor vermaak voor veel mensen, maar hebben ook invloed voor omwonenden. In het bestuursakkoord is daarom afgesproken de maximale sluitingstijden voor evenementen te vervroegen en gelijk te stellen aan de sluitingstijden voor horeca zoals die in de APV staan. Vanaf 1 oktober 2019 mogen evenementen op zondag tot en met vrijdag tot 01.00 uur (de volgende ochtend) duren en op zaterdag tot 00.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF9765rij

OLDEBROEK - Verkeerssituaties en verkeersregels veranderen van tijd tot tijd. Veel verkeersdeelnemers, vooral ouderen, hebben daar weleens moeite mee. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Oldebroek een theorie– en rijvaardigheidstest voor 65-plussers. Komt u naar de Opfriscursus Rijvaardigheid ouderen?

Theorie-avond rijvaardigheid

Op maandagavond 18 november 2019 is er een theorie-avond voor 65-plussers uit de gemeenten Oldebroek en Elburg. Tijdens deze avond kunt u uw verkeerskennis weer op peil brengen. U krijgt theorieles van een ervaren instructeur, er wordt een test afgenomen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze avond is vrij toegankelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 15, 16 en 17 oktober 2019 in het gemeentehuis bij te wonen. De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK -  U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 17 oktober 2019 is de zesde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, stuur dan een mail naar: ablsnoeihout@outlook.com. Vermeld daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Aanmelden kan ook telefonisch via 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 16 oktober 2019 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

een

OLDEBROEK - Uit onderzoek van de GGD blijkt dat bijna 10% van alle inwoners in de gemeente Oldebroek, zo’n 2.300 personen, zeer ernstig eenzaam is. Niet alleen ouderen, ook jongeren. Ook de groep van mensen die zich matig eenzaam voelen bestaat uit ruim 7.000 inwoners. De kerngroep Oldebroek tegen Eenzaamheid zet zich in om eenzaamheid te voorkomen, te bestrijden en bespreekbaar te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HEERDE - Op donderdag 31 oktober organiseren de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek samen met UWV een Meet & Greet voor bedrijven in de regio en werkzoekenden. Zo’n 25 bedrijven presenteren zich met baanmogelijkheden en actuele vacatures.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de meerjarenbegroting 2020. Een lastige meerjarenbegroting vanwege de grote uitgaven in het Sociaal Domein en de wegvallende precario-opbrengsten (voor kabels en leidingen) vanaf 2022.' We ontkomen helaas niet aan stevige bezuinigingen. Tegelijkertijd proberen we de ambities uit onze bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ zo maximaal mogelijk in stand te houden, 'aldus de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK - Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, zonnepanelen plaatsen, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit uw woning verwijderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

week

OLDEBROEK - Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Daarom staat de week van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober, in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 3 oktober 2019 is er om 14.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek een buitengewone vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering staat in het teken van de installatie van de nieuwe burgemeester van Oldebroek, mevrouw T.H. Haseloop-Amsing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

insta

OLDEBROEK - Op donderdag 3 oktober 2019 vindt de installatie plaats van Tanja Haseloop-Amsing, de nieuwe burgemeester van de gemeente Oldebroek.

De gemeente nodigt u uit om dit moment met haar te vieren. De receptie is van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis van Oldebroek. U bent van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

blok deelnemer vd

OLDEBROEK - De week van 7 tot en met 12 oktober 2019 staat voor gemeente Oldebroek in het teken van duurzaamheid en innovatie. Tijdens deze week krijgen inwoners de kans om ideeën op te doen om hun leefstijl en omgeving duurzamer en groener te  maken. De organiserende partij Veluwe Duurzaam nodigt lokale organisaties, bedrijven en initiatieven uit om kosteloos deel te nemen aan deze week. Zij kunnen activiteiten of acties organiseren rondom hun verantwoorde, duurzame of groene producten. “We weten dat er in de buurt heel veel bedrijven en initiatieven bezig zijn met interessante duurzame snufjes en de nieuwste innovaties. Wij roepen ze op om deze week een stapje naar voren te zetten, in de spotlights!” aldus de organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eenzaam

OLDEBROEK - Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Maar voor meer dan 2.300 van onze inwoners is dit een dagelijks probleem en het gaat dan zeker niet alleen om ouderen. De Gemeente Oldebroek vindt eenzaamheid een zeer belangrijk thema. Daarom werkt de gemeente met verschillende partijen samen om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Ook u kunt daarbij helpen. Van 1 tot en met 8 oktober 2019 is het de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Landelijk wordt er in die week extra aandacht gevraagd voor dit probleem. Ook in de gemeente Oldebroek. Zo organiseert de Kerngroep Eenzaamheid op maandag 30 september een startbijeenkomst. In deze bijeenkomst worden de verschillende kanten en gevolgen van eenzaamheid benoemd en worden ervaringen uitgewisseld rondom een lokale aanpak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

insta

OLDEBROEK - Op donderdag 3 oktober 2019 vindt de installatie plaats van Tanja Haseloop-Amsing, de nieuwe burgemeester van de gemeente Oldebroek.

De gemeente nodigt u uit om dit moment met haar te vieren. De receptie is van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis van Oldebroek. U bent van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK VOOR MEKAAR

OLDEBROEK -  De gemeente wil initiatieven van inwoners graag ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarom is er een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving, dat is Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

WEZEP -  Op woensdag 18 september en donderdag 19 september wordt de asfaltverharding van de Rondweg, tussen de rotonde (autobedrijf Schaftenaar en de Mackaystraat) in Wezep vernieuwd. Er is in die periode geen doorgaand verkeer over de Rondweg mogelijk. Alle bedrijven langs de Rondweg zijn gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar. Er is een omleidingsroute ingesteld om het verkeer om te leiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mzorg

OLDEBROEK - Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Zij zorgen langdurig en onbetaaldvoor een naaste die zich niet alleen kan redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het mantelzorgcompliment in de vorm van een mantelzorgpakket en een Verwendag of cadeaubon (voor jonge mantelzorgers). Inwoners die zorg of ondersteuning krijgen van een mantelzorger, kunnen hem of haar aandragen voor dit mantelzorgcompliment. Er mag maximaal één mantelzorger aangedragen worden. Wie van meerdere jonge mantelzorgers (t/m 23 jaar) zorg ontvangt, mag ze allemaal opgeven. De mantelzorger hoeft zelf niet in de gemeente Oldebroek te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

canvas

't HARDE - De jaarlijkse interkerkelijke bijbelquiz zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 2 november in de Maranathakerk in ’t Harde. Op een speelse manier wordt tijdens de quiz de bijbelkennis getest. Kerken, vriendengroepen, jeugdteams, bijbelgroepen, families of andere groepen kunnen deelnemen aan de quiz. Lijkt het u / jou leuk om dit jaar mee te doen? Geef jullie team dan op door een e-mail te sturen naar bijbelquiz@hotmail.com. Opgeven kan tot en met woensdag 30 oktober. Een team mag uit ca. 4-6  personen bestaan en er zijn geen regels qua samenstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)