gemeente

OLDEBROEK - Met elkaar doen we er alles aan om de gemeente Oldebroek zo veilig mogelijk te houden. Zeker ook in deze bijzondere tijd waarin we te maken hebben met het coronavirus. Politie en toezichthouders hebben daarin een belangrijke rol. Maar ook u als inwoner bent hierin heel belangrijk. U bent de oren en ogen van uw eigen buurt. De Gemeente Oldebroek hoopt dat u elkaar kunt aanspreken wanneer u overtredingen ziet. Maar u kunt uw melding ook doorgeven aan de gemeente. Er is  hiervoor, buiten de reguliere openingstijden van het gemeentehuis om,, een speciaal nummer ingericht vanwege de huidige, bijzondere, situatie. Dat nummer is 06 25 34 87 60.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20200401 burgemeester ingeschreven als inwoner taart

OLDEBROEK - Op woensdag 1 april 2020 hebben burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en haar man Rolf Haseloop zich ingeschreven als inwoners van de gemeente Oldebroek. Veel dingen gaan op dit moment zoveel mogelijk digitaal en daarom schreven zij zich online, vanuit hun nieuwe woning, in als inwoners van de gemeente Oldebroek. “We vinden het fijn nu ook hier te wonen en zien er naar uit u te gaan ontmoeten," aldus de burgemeester. Tanja Haseloop werd op 3 oktober 2019 geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oldebroek. Ze woonde tot nu toe nog in Leek (Groningen).

Schrijf reactie (0 Reacties)

gestremd

OLDEBROEK - In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de bomen is de Laanzichtsweg in Oldebroek vanaf de Bovenheigraaf tot de Zuiderzeestraatweg van maandag 6 april t/m vrijdag 10 april 2020 afgesloten voor doorgaand verkeer. Aan een omleiding is gedacht. Aanwonenden zullen enige verkeershinder ondervinden tijdens de werkzaamheden, maar kunnen hun woningen wel bereiken. Aan het einde van de werkdag is de weg weer te gebruiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK - Zelfstandig ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen door het coronavirus kunnen een beroep doen op een tijdelijke voorziening. Ondernemers uit de gemeente Oldebroek vragen dit aan via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ):  rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC02178

OLDEBROEK - Met de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen om het coronavirus te bestrijden, kan de Compostdag in Oldebroek en Wezep op zaterdag 28 maart 2020 niet doorgaan. Inwoners van de gemeente Oldebroek konden zaterdag 28 maart 2020 van 09.00 tot 12.00 uur gratis compost ophalen. Met deze actie bedankt de gemeente de inwoners voor het inleveren van groente, fruit en tuinafval (GFT). Het is nog niet bekend wanneer de volgende Compostdag plaatsvindt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK - Ook voor verenigingen, dorpshuizen en sociale instellingen zijn de gevolgen van de coronacrisis groot. Net als ondernemers kunnen zij, door wegvallende inkomsten, in betalingsproblemen komen. Daarom kunnen ook deze instellingen nu uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Wethouder Ben Engberts: “Veel verenigingen, dorpshuizen en soortgelijke organisaties hebben door de coronacrisis momenteel weinig of geen inkomsten. We zien de zorgen van deze instellingen, vaak gerund door vrijwilligers. We zijn heel blij met deze verenigingen en de inzet van de vrijwilligers en willen hen graag een hart onder de riem steken. Daarom heeft het college van de gemeente Oldebroek besloten om voor deze groep dezelfde regeling te treffen als voor ondernemers en zzp’ers. We hopen dat dit iets van de zorgen in deze toch al lastige periode wegneemt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - Het corona-virus heeft grote gevolgen. Ook voor de activiteiten die voor de komende weken gepland zijn. Bij veel van die activiteiten zijn de verschillende oranjeverenigingen en -comités betrokken als organisator.De landelijke overheid heeft op 23 maart 2020 besloten dat alle samenkomsten tot 1 juni 2020 niet door mogen gaan. Dat heeft grote gevolgen in het hele land, en dus ook in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 5 maart 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek.

De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek vastgesteld. Het doel daarvan is de huisvesting van arbeidsmigranten op voormalige camping de Heidehoek in Wezep legaal mogelijk te maken. Het besluit is genomen met 17 stemmen voor (de fracties van ChristenUnie, SGP, ABO, CDA en VVD), en 1 stem tegen (PvdA/Burgerpartij Oldebroek).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK -  Ook de gemeenteraad heeft besloten om in ieder geval tot 6 april 2020 geen fysieke bijeenkomsten te houden in verband met het coronavirus. De geplande commissievergaderingen gaan niet door. Op woensdag 18 maart 2020 stond een (extra) commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving gepland over de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeenteraad bereidt de gevraagde reactie op de RES nu schriftelijk voor. Belanghebbenden en betrokkenen die hadden willen inspreken, kunnen hun tekst deze week mailen aan de griffier via griffie@oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de (extra) openbare commissievergadering 18 maart 2020 in het gemeentehuis bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 4422

Willem van den Beld belde met burgemeester Tanja Hazeloop van de Gemeente Oldebroek over het Coronavirus. Volgens de burgemeester is op dit moment nog geen sprake van een coronapatient in de gemeente. 

De gemeente heeft goed contact met diverse instanties en houd de situatie goed in de gaten. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK -  Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeval krijgen. Om deze schade en de gevolgen van een ongeval te dekken, heeft de gemeente Oldebroek een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.

Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten die een schade of ongeval met zich meebrengt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op vrijdag 6 maart heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing de eerste flyer over een informatieavond over Lelystad Airport en de zogenoemde stuitingsbrief in ontvangst genomen. Ze kreeg deze van vertegenwoordigers van het burgerinitiatief Hoog over Wezep. De flyer is een aankondiging en uitnodiging voor een informatieavond op 17 maart. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DIGI 1

OLDEBROEK - De ouders van Eline Souman, geboren op 22 februari, waren in de gemeente Oldebroek de eerste ouders die digitaal aangifte hebben gedaan van de geboorte van hun dochter. Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing bezocht de kersverse ouders daarom met bloemen en natuurlijk ook met een cadeautje voor Eline. Sinds half februari is het in de gemeente Oldebroek mogelijk om digitaal geboorteaangifte te doen. Op zaterdag 22 februari kwam de eerste digitale aangifte binnen bij de gemeente Oldebroek. Om digitaal geboorteaangifte te doen gebruikt de aangever DigiD. De wetgeving is op 1 januari van dit jaar aangepast, daardoor hoeft de aangever geen handtekening meer te zetten op de geboorteakte. Ook niet als de aangifte gewoon in het gemeentehuis wordt gedaan. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Politieboete
WEZEP - ‘Maak het ze niet te makkelijk’, iets wat voor de inwoners van de gemeente Oldebroek wel duidelijk is geworden tijdens de inbraak preventie avond op 3 maart. Inbrekers kunnen tegenwoordig makkelijker woningen betreden doordat wij zelf ladders laten liggen in de achtertuin of stopcontacten plaatsen. Ook komt het vaak genoeg voor dat mensen de deur niet goed afsluiten of zelfs een touwtje uit de deur laten hangen. Deze dingen maken het voor een inbreker aantrekkelijk om een poging tot inbraak te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

meidoornplein

WEZEP/OLDEBROEK -   Wat kan er beter, anders of meer samen in het onderhoud van de openbare ruimte? Deze vraag stelt de Gemeente Oldebroek graag aan haar inwoners. Daarom staat de gemeente zaterdag 7 maart (van 10.00 tot 14.00 uur) in het winkelcentrum aan het Meidoornplein in Wezep en vrijdag 20 maart (van 16.00 tot 18.30 uur) op het plein bij de Coop in Oldebroek.

Wethouder Bob Bergkamp: “Ik ben erg benieuwd naar uw ideeën! We verzamelen ideeën en kansen van inwoners om het beheer van de openbare ruimte nog beter in te vullen. Dit hoeven geen grote veranderingen te zijn, we zijn juist op zoek naar kleinschalige en praktische ideeën. Alle ideeën zijn dus welkom.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipsel

OLDEBROEK -  De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de ondersteuning die zij krijgen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners die aan het onderzoek meedoen helpen de gemeente om de ondersteuning van iedereen in Oldebroek die hulp vanuit de Wmo nodig heeft, te verbeteren. De Wet maatschappelijke ondersteuning is voor ondersteuning in het kader van een Wmo-voorziening of een hulpmiddel zoals een scootmobiel of traplift. Een Wmo-voorziening is bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Hulpmiddelen zijn in dit verband een rolstoel; vervoersvoorziening zoals een scootmobiel; woonvoorziening en woningaanpassing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

prik

OLDEBROEK -  Kinderen uit de gemeente Oldebroek die dit jaar 9 jaar zijn of worden, krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en difterie, tetanus en polio (DTP) te halen. Jongeren die dit jaar 14 jaar zijn of worden krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen meningokokken ACWY te halen. Meisjes die dit jaar 13 jaar zijn of worden krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen HPV (o.a. baarmoederhalskanker) te halen. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noord- en Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK - Rondkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor inwoners met een laag inkomen of schulden bieden wij verschillende regelingen om bepaalde kosten te betalen. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage voor sport, een cursus, schoolreisje of muziekles. Ook bestaat er een ‘individuele inkomenstoeslag’ die je kunt gebruiken wanneer bijvoorbeeld een wasmachine kapot gaat en vervangen moet worden.

Kijk voor de voorwaarden en een overzicht van de regelingen HIER

Schrijf reactie (0 Reacties)

ri

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In Nederland zijn nog geen besmettingen gemeld.

GGD, het RIVM, en Europese autoriteiten (de ECDC) houden de situatie goed in de gaten. Als het nodig is, nemen zij maatregelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)