gemeente

OLDEBROEK - Op 18 maart 2021 om 19.30 uur is er een extra vergadering raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doet de commissie door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergadering wordt in deze fase van de Corona situatie door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergadering?” kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

atlantis

OLDEBROEK -  De gemeente en Broekland BV hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van tien sociale huurwoningen op de locatie Atlantis in Oldebroek.

Broekland BV gaat op de locatie tien sociale huurwoningen bouwen. De woningen zijn te huur in de particuliere sector. De woningen worden klimaatbestendig en duurzaam gebouwd, denk aan  zonnepanelen, een warmtepomp met lage temperatuur (vloer)verwarming,  driedubbelglas, hergebruik van bij sloop vrijkomende materialen en gebruik van leenauto’s.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - Op 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Oldebroek een nieuw Reglement van orde vastgesteld. Dit reglement gaat over de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. Het oude reglement uit 2002 is weer actueel gemaakt. Bovendien is het spreekrecht in raadsvergaderingen uitgebreid.

Dat recht bestaat nu voor onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan. Het is bedoeld om zaken die het belang van de Oldebroekse samenleving betreffen en waarop de gemeente invloed heeft, onder de aandacht van de gemeentepolitiek te brengen. Inwoners, maar ook andere betrokkenen, kunnen van dit spreekrecht gebruik maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK -  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Het betalen van woonkosten kan dan een probleem zijn. Om hen tijdelijk te helpen is er een nieuwe regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling helpt mensen met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering wordt maandelijks uitbetaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Zwembad

WEZEP   - Voor de toekomst van zwembad De Veldkamp vindt de gemeente Oldebroek het belangrijk om te weten wat de inwoners van zwembad De Veldkamp vinden. De gemeente will graag weten welke behoefte inwoners hebben als het om een zwembad gaat. Daarom vraagt ziij inwoners om mee te doen aan een enquête. Het maakt niet uit of inwoners wel of geen gebruik maken van zwembad De Veldkamp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brink

WEZEP - In 2020 verhuisde korfbalvereniging Rood-Wit naar de Erica Terpstra hal. Het clubgebouw staat nu leeg en het korfbalveld wordt niet meer gebruikt. Buurtbewoners hebben ideeën bij de locatie en samen met de gemeente hebben zij deze plannen op 24 februari 2021 gepresenteerd aan de overige buurtbewoners.

In deze plannen is een appartementencomplex opgenomen met daarbij een parkachtige omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mil

OLDEBROEK - Sinds 1 januari kunnen inwoners terecht bij Milieupark Van Werven Bovendwarsweg 93 voor grof huishoudelijk afval. De Gemeente Oldebroek ziet dat inwoners de weg naar het milieupark Van Werven goed weten te vinden.

Grof huishoudelijk of bedrijfsafval?

Inwoners kunnen met hun eigen milieupas grof huishoudelijk afval zoals tuinafval aanbieden. Dat kunnen alleen zijzelf doen. Naast inwoners bieden ook bedrijven zoals klusbedrijven en hoveniers grofvuil aan. Soms gebeurt dat op de milieupas van een inwoner. Dat is niet de bedoeling, omdat het dan om bedrijfsafval gaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

De verkiezingskoorts is losgebarsten, eindelijk zou ik bijna zeggen. Voor mijn gevoel duurde het lang voordat de campagne op gang kwam. Misschien ook niet vreemd, omdat ook het campagnevoeren dit jaar anders gaat dan anders. Net als het stemmen zelf overigens. In plaats van één verkiezingsdag hebben we nu op drie dagen stembureaus open, de eerste twee dagen speciaal voor mensen die tot een risicogroep behoren. Mensen die ouder zijn dan zeventig jaar kunnen er bovendien voor kiezen per brief te stemmen. Allemaal extra mogelijkheden in verband met corona. Deze verkiezingen zijn er in de gemeente Oldebroek ook zo’n 550 stemmers die voor de eerste keer mogen stemmen. Nieuwe 18+’ers die voor het eerst echt mee mogen praten over wie ons land moet gaan besturen, over de koers die we gaan varen. Het is lang geleden, maar ik weet het nog wel. Mijn eerste keer stemmen… Online stemwijzers waren er toen nog niet. De info kon je halen uit de krant en tv-debatten en natuurlijk door de gesprekken aan tafel. Het resultaat was dat veel jongeren stemden wat de rest van het gezin ook stemde. Dat is nu vast anders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

OLDEBROEK - Verkiezingen voor de Tweede Kamer in Oldebroek. Burgemeester Haseloop vertelt wanneer, waar en hoe je in onze gemeente kunt stemmen.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK  -  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Het betalen van woonkosten kan dan een probleem zijn. Om hen tijdelijk te helpen is er een nieuwe regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schotse Hooglanders 1

WEZEP -  Op de Wezepsche Heide leeft een kudde Schotse Hooglanders. Mooi om te zien, maar ook gevaarlijk, helemaal nu in de periode dat ze kalveren hebben. We merken dat niet alle bezoekers zich aan de geldende regels op de heide houden. Ga met respect om met de runderen; het blijven wilde, onberekenbare dieren.De heide is geen kinderboerderij. Kom niet te dichtbij om de Schotse Hooglanders te aaien, eten te geven. Of om een foto te maken. Mensen en honden zijn er gast. Als bezoekers te dichtbij komen, dan kan het dier zich bedreigd voelen en zich verdedigen. Helemaal nu in de periode dat de Hooglanders kalveren hebben. Dat is normaal gedrag. Hooglanders zijn niet gevaarlijk als bezoekers zich aan de regels houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

plat

OLDEBROEK - In grote delen van het land is maart de maand van de streektaal; we zetten dan onze streektaal in het zonnetje. De Gemeente Oldebroek doet hier graag aan mee.

Voor de maand van de streektaal nodiget Oldebroek u van harte uit uw gedichten, verhaaltjes, tekstjes in dialect met de gemeente te delen. Eind maart wordt een maart-streektaal-pagina gepubliceerd in de Veluwekoerier. Wie weet vindt u daar dan uw bijdrage weer terug. U kunt uw bijdrage insturen naar communicatie@oldebroek.nl of per post naar het gemeentehuis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

In grote delen van het land is maart de maand van de streektaal; we zetten dan onze streektaal in het zonnetje. Natuurlijk doen we hier in Oldebroek graag aan mee. Zo heb ik overwogen deze column in het ‘plat’ te schrijven, maar al schrijvend bleek het toch geen goed idee. Plat praten mag zeker, maar het is ook fijn als u gewoon begrijpt wat ik schrijf…

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

computer

OLDEBROEK -  Het is weer tijd voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2020. De sociaal raadslieden van Stimenz bieden, in samenwerking met de Bibliotheek Noord-Veluwe, Schuldhulp Maatje, Humanitas en het Sociaal Team ondersteuning bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2020.

Deze gratis hulp is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en die geen koophuis, eigen bedrijf of hoog eigen vermogen hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schotbalkloods op de Zomerdijk

OOSTERWOLDE - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek heeft vijf objecten aangewezen als gemeentelijke monument. Het gaat om drie sluizen en twee schotbalkloodsen in de polder Oosterwolde. Deze objecten vertellen een verhaal over de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterhuishouding in de polder Oosterwolde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaalteamgemeenteoldebroek1

OLDEBROEK -  In deze lastige tijd kunt u misschien wat hulp of aandacht goed gebruiken. Omdat u uw huis niet uit kunt of liever niet wil, of omdat u extra moet werken. Er zijn veel mensen die dan graag iets voor u willen betekenen. Want juist nu is het belangrijk dat we er in Oldebroek voor elkaar zijn. Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Bijvoorbeeld om de hond uit te laten, boodschappen te doen of een luisterend oor krijgen. Misschien vindt u het leuk om een kaartje te ontvangen? Voor dit soort hulpvragen kunt u terecht bij het meldpunt OldebroekCoronahulp. Er staan vrijwilligers klaar die u graag willen helpen. Uiteraard gebeurt dit op een veilige manier, geheel volgens de maatregelen van het kabinet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn (digitale) vergadering van 4 februari 2021 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Beschikbaar stellen € 81.000,- voor de pilot Meidoornpleinmanager.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

WEZEP  - Op woensdag 24 februari nemen de initiatiefnemers van het project De Brink in Wezep betrokkenen/omwonenden mee in de stand van zaken rondom het project. Dit doen zij via een online bijeenkomst. De avond wordt gebruikt om te informeren, maar ook om informatie op te halen. De gemeente is benieuwd hoe de buurt denkt over keuzes die voorliggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

OLDEBROEK - De gft containers worden maandag en dinsdag nog niet geleegd. Dat komt door bevriezing en omdat men zo schade aan containers bij het legen wil voorkomen.

Ga voor meer informatie naar aconov.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1030127

OLDEBROEK - De gemeenten Elburg en Oldebroek roepen schaatsers op rekening met elkaar te houden op het natuurijs én goed te letten op de geldende coronamaatregelen. Vermijd dus drukke plekken en houd 1,5 meter afstand van elkaar. Wilt u het ijs op? Blijf dichtbij huis om zo niet meer te reizen dan nodig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)