OLDEBROEK - Bijna 70 vrijwilligers in de zorg kwamen donderdag 26 juni bij elkaar in Kulturhus De Talter. Het Platform Informele Zorg organiseerde deze bijeenkomst voor al haar vrijwilligers om ze te informeren over de aankomende veranderingen. Kersverse wethouder Liesbeth Vos sprak namens de gemeente haar waardering uit voor het vele werk dat verzet wordt. Er was gelegenheid om met elkaar kennis te maken en elkaar te informeren. Gezamenlijk werd de avondmaaltijd genuttigd (een heerlijke maaltijdpannekoek) en er waren workshops.

Veranderingen
Er staat veel op stapel de komende tijd: er komen grote veranderingen aan in de zorg. Daarnaast blijven ouderen steeds langer thuis wonen en moeten (kwetsbare) burgers het eigen sociale netwerk leren inschakelen. Vrijwilligerswerk en mantelzorg spelen hierin een belangrijke rol.

Platforms
Vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties hebben zich verenigd in het Platform Informele Zorg. Yvonne Roseboom en Guido Hooiveld van de gemeente Oldebroek namen het informatieve deel voor hun rekening. Een ander doel van de bijeenkomst was elkaar ontmoeten en leren kennen. Daarvoor presenteerden Liesbeth Smit en Mirjam Prins het Platform Informele Zorg en alle leden van het platform. Theo Koele presenteerde het Diaconaal Platform, een nieuw samenwerkingsverband
van de kerken in Oldebroek.

De handen ineen
Belangrijke doelstelling van beide platforms: vrijwilligers slaan onderling de handen nog meer ineen, weten elkaar nog beter te vinden en raken steeds beter bekend bij de inwoners. Een ander belangrijk aandachtspunt is de afstemming met de professionele zorg, zodat elke vraag van een inwoner in Oldebroek nog beter kan worden beantwoord.

Workshops
Daarna kwamen de vrijwilligers aan het woord in een aantal workshops. Zij gaven hun visie en mening over de op stapel staande vernieuwingen, de kracht van de eigen organisatie en hoe de bekendheid van het vrijwilligerswerk vergroot kan worden. Het was een levendige avond, informatief, enthousiast, met waardering voor het vele werk dat al verzet wordt en met aandacht voor de ontwikkelingen die op stapel staan.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment