HATTEMERBROEK - Na de zomer start een openbare gespreksronde over de milieueffecten van het windmolenpark Hattemerbroek. Er is een concept PlanMER ingediend bij de gemeente. De gemeenteraad wil dat de initiatiefnemer over de uitkomsten van de concept PlanMER met belanghebbenden en omwonenden in gesprek gaat. De initiatiefnemer, Van Werven Energie B.V., organiseert na de zomervakantie een aantal gespreksbijeenkomsten. Inwoners, omwonenden en belanghebbenden kunnen daar van gedachten wisselen met deskundigen en met het gemeentebestuur.

Communicatie met de bevolking
"Dit project bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. Eerst wordt onderzocht in hoeverre een windmolenproject in deze (woon)omgeving schadelijk gevolgen heeft voor mens en natuur. In het bestuursakkoord geeft het nieuwe college aan dat burgemeester en wethouders van Oldebroek veel waarde hechten aan de uitkomsten van de PlanMER en ook aan de communicatie hierover met de bevolking", aldus de wethouder van Ruimtelijke Ordening de heer H. Westerbroek.

Openbaar
De bijeenkomsten in september zijn openbaar toegankelijk voor alle inwoners van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Degenen die wonen binnen een straal van 1.500 meter vanaf de beoogde locatie voor de windmolens en het bestuur van de gemeente Hattem worden apart geïnformeerd. De gemeente publiceert binnenkort op de website en in het gemeentenieuws een overzicht met de data en locaties van de bijeenkomsten.

Standpunt gemeente Oldebroek
Van Werven Energie BV wil vier windmolens plaatsen in de gemeente Oldebroek. De bedoeling is dat deze worden geplaatst langs de N50 bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek. Het bedrijf heeft de gemeente gevraagd of zij medewerking wil verlenen aan dit initiatief. Voordat de gemeenteraad zich definitief uitspreekt over wel of geen windmolens in Hattemerbroek, moesten eerst de milieueffecten van de windmolens worden onderzocht. De raad en het college van de gemeente Oldebroek nemen een inhoudelijk standpunt in nadat de initiatiefnemer zorgvuldig met de betrokken partijen heeft gesproken. De concept PlanMER is inmiddels ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie m.e.r.

Planning
Dit proces vergt meer tijd dan van te voren is ingeschat. Verwacht wordt dat de verkenningsfase voor dit windmolenproject in december van dit jaar kan worden afgerond. Meer informatie over het werk en de procedures van de Commissie m.e.r. vindt u op www.commissiemer.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment