input

OOSTERWOLDE - Op woensdagavond 1 juli nam ds. Wim Dekker uit Oosterwolde in een kerkdienst van de Hervormde gemeente afscheid als predikant, in verband met zijn emeritaat. De dienst vond plaats in De Fontein in Nijkerk. Na afloop van deze dienst ontving de heer Dekker een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn. De heer Dekker, werkzaam bij de missionaire organisatie IZB in Amersfoort, is bekend als toonaangevend theoloog en heeft vele publicaties en een aantal boeken op zijn naam staan. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Dekker heeft grote invloed gehad in Nederland op het gebied van de theologie en heeft breed aanzien gekregen door zijn boeken, publicaties, cursussen en diensten. Daarom is de toekenning van de graad van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zeer op zijn plaats.”

Naast zijn werk als predikant (40 jaar) zette de heer Dekker zich voor lange tijd in als vrijwilliger op meerdere vlakken binnen de theologie. Sinds 1998 is hij als predikant in algemene dienst werkzaam bij de IZB, waar hij de missionaire vorming en educatie in zijn takenpakket heeft. Hij was de initiatiefnemer en studieleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging. Ook na zijn indiensttreding bij de IZB bleef hij nauw betrokken bij het kerkelijk leven in zijn laatste standplaats, Wezep. Dit blijkt uit de studie/leeskring die hij daar leidt en de weeksluiting die hij verzorgt in zorgcentrum de Hullen.

Daarnaast is de heer Dekker een van de oprichters van het blad Kontekstueel in 1986. Sinds de oprichting is hij betrokken als prominent redactielid, medewerker en referent op studie- en lezersdagen. Hij schreef als vrijwilliger talloze artikelen. In een aantal boekpublicaties heeft hij zich beziggehouden met de rol van de kerk in de samenleving. In april van dit jaar verscheen zijn laatste boek ‘Tegendraads en bij de tijd; verder in het spoor van Bonhoeffe’.

De heer Dekker is vanaf de start in 2001 lid van de Beraadgroep Raad van de Kerken. De beraadgroep belegt maandelijkse studie- en bezinningsbijeenkomsten voor het oecumenisch gesprek. Tot slot wordt de heer Dekker gezien als ‘opinieleider’ in de brede kring van de gereformeerde theologie. Met passie en grote persoonlijke betrokkenheid geeft hij cursussen en advies en verzorgt hij vele publicaties.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment