REGIO/OLDEBROEK - De coöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten rondom de Randmeren. Gastvrije Randmeren heeft een aantal beheerstaken, waaronder het coördineren van het maaien van de overlast gevende waterplanten. De intentie is het maaien in de laatste week van juni te starten. De exacte startdatum is afhankelijk van de groei van de waterplanten.

Overlast melden

Om de locaties van het overlast gevende Doorgroeid Fonteinkruid en Aarvederkruid in het Veluwemeer en Wolderwijd in kaart te brengen, roepen we uw hulp in. U kent het gebied immers het beste. Men vraagt u vóór 16 juni 2014 de overlastlocaties te melden aan Gastvrije Randmeren. Dit kan via een speciale meldingenmodule op de website www.gastvrijerandmeren.nl. Klik op de button 'Overlast waterplanten? Meld het hier' en u wordt doorgeleid naar een kaart waar u de locatie(s) op een kaart kunt markeren. Ook kunt u een melding doen via info@gastvrijerandmeren.nl of telefoonnummer (0341) 474404. Graag zo specifiek mogelijk melden met vermelding van tonnummers en/of gps-coördinaten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment