OLDEBROEK - Op donderdag 2 juli behandelt de gemeenteraad van Oldebroek de zogeheten Perspectievennota voor de begroting 2016 in een openbare
raadsvergadering. De beschouwingen van de fracties over en naar aanleiding van deze nota staan vanaf vandaag op de website (www.oldebroek.nl/gemeenteraad-actuele BIS dossiers–Perspectievennota 2016). De reactie van het college van burgemeester en wethouders
komt daar op vrijdagmiddag 26 juni bij te staan.

De basis voor begroting 2016
De perspectievennota is de basis voor de begroting voor 2016. Het college doet in de nota voorstellen voor de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten voor het komende begrotingsjaar. De raad geeft daar zijn mening over en kan bovendien daar eigen voorkeuren en uitspraken naast zetten. Zo komen college en raad samen tot de richting voor de nieuwe begroting.

Van harte welkom
De raadsvergadering op donderdag 2 juli begint om 14.00 uur. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Ook meeluisteren via internet is mogelijk (zie daarvoor op 2 juli de link op www.oldebroek.nl naar de uitzending).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment