OLDEBROEK - De coöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten rondom de Randmeren. Gastvrije Randmeren heeft een aantal beheerstaken, waaronder het coördineren van het maaien van de overlast gevende waterplanten. De intentie is het maaien in de laatste week van juni te starten. De exacte startdatum is afhankelijk van de groei van de waterplanten. Om de locaties van het overlast gevende Doorgroeid Fonteinkruid en Aarvederkruid in het Veluwemeer en Wolderwijd in kaart te brengen, word uw hulp ingeroepen. U kent het gebied immers het beste. De coöperatie vraagt u vóór 20 juni 2015 de overlastlocaties te melden aan Gastvrije Randmeren.

Dit kan bij voorkeur via een speciale meldingenmodule op de website www.gastvrijerandmeren.nl. Klik op de button ‘Overlast waterplanten? Meld hier de locatie’ en u wordt doorgeleid naar een kaart waar u de locatie(s) op een kaart kunt markeren. Ook kunt u een melding doen via info@gastvrijerandmeren.nl of telefoonnummer 0341-474404. Graag zo specifiek mogelijk melden met vermelding van tonnummers en/of gps-coördinaten.

Wanneer wordt er gemaaid?

Enigszins afhankelijk van de groei van de waterplanten wordt op 29 juni gestart met het maaien in de Randmeren. Er wordt naar gestreefd uiterlijk 28 juli klaar te zijn met de werkzaamheden. De gebieden worden gemaaid met inzet van (drie) beroepsvissers.

Hoe weten watersporters waar gemaaid wordt/is?

Als de voorkeurslocaties vastgesteld zijn, vindt u deze op www.gastvrijerandmeren.nl. De locaties die daadwerkelijk gemaaid zijn, worden vanaf 1 juli op de website gepubliceerd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment