OLDEBROEK - In het voorjaar komt de eikenprocessierups weer tevoorschijn. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en bezorgt mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. Deze klachten kunnen ernstig zijn en lang aanhouden. Daarom is het belangrijk om te weten wat u kunt doen. De gemeente Oldebroek begint in juni met de monitoring van de rups en neemt maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Wat kunt u doen?

De rups is zwart geel en kenmerkt zich door zijn lange haren. De zogenaamde brandharen. Eikenprocessierupsen leven in groepen en maken op stammen of dikkere takken van eikenbomen grote nesten. Wanneer u een nest aantreft, kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek, afdeling Omgeving via 14 0525. De gemeente schakelt een specialistisch bedrijf in om de rupsen te bestrijden. U moet contact met de nesten en spinsels vermijden. Als het nest in een particuliere boom zit, zijn de kosten voor de inwoner.

Bestrijding

De gemeente Oldebroek monitort in de dorpskernen en gaat bij het signaleren van de rups tot actie over. In de buitengebieden volgt de bestrijding na een melding. De termijn waarbinnen het nest wordt verwijderd, hangt af van de hoogte van het nest in de boom én de locatie. Als eerste worden nesten verwijderd die lager dan vier meter in een boom zitten die in de buurt staat van scholen, speelterreinen, winkelcentra en langs fietspaden. Deze worden binnen een dag verwijderd. Hangt een nest binnen de bebouwde kom hoger dan vier meter dan worden ze binnen drie werkdagen bestreden. Als in het buitengebied de rupsen lager dan vier meter voorkomen, worden ze ook binnen drie werkdagen bestreden. Als hier een nest hoger dan vier meter hangt, worden ze niet bestreden. Om de bomen komt een rood/wit waarschuwingslint.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rups zit vooral in zomereiken. De rupsen eten eikenbladeren, met als zichtbaar gevolg kaalgevreten bomen. De brandharen van de rups zijn voor de mens bijzonder vervelend. De haren zijn pijlvormig en de rups schiet ze af bij een bedreiging. De haren dringen binnen in de huid, de ogen en de luchtwegen. De stoffen die van de haren afkomen, veroorzaken huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind. Ook na het vertrek van de rups, zitten de haren nog in de nesten. Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. Ook dieren, met name honden, kunnen last hebben van de brandharen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment