OLDEBROEK - In juni zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 15 juni. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda: Prioriteitenvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2016-2019; Perspectievennota voor de begroting 2016.
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Samenleving, dinsdag 16 juni. Aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Huisvesting bibliotheek, CJG, Sociaal Team en optionele functies in Dorpshuis Wezep; Tekort inkomensdeel en uitvoering Sociale Zaken; Concept Programmabegroting 2016 en voorlopige jaarstukken 2014 GGD Noord- en Oost-Gelderland; Perspectievennota voor de begroting 2016.
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Ruimte en Grond, woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda: Structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen, Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek 2015, Financiële jaarstukken Omgevings­dienst Noord Veluwe; Perspectievennota voor de begroting 2016.
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Middelen, donderdag 18 juni. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda: Analyse van dhr. R. Steenbergen over het bedrijvenpark H2O; Beleidsplan begraafplaatsen; Frictiebudget organisatieontwikkeling en kerntakenbesluiten; Perspectievennota voor de begroting 2016.
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

De stukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis in Oldebroek tijdens de openingsuren. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toe­gelicht.

Locatie: Gemeentehuis Oldebroek. Voor vragen over de commissie­vergade­ringen en aanmelding voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffier, de heer J. Tabak (14 0525).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment