OLDEBROEK - De Sociale werkvoorziening wordt in de gemeenten Nunspeet, Putten, Elburg, Nijkerk, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek uitgevoerd door de Inclusief Groep en Proson. In de afgelopen periode hebben de zeven Noord Veluwse gemeenten onderzoek laten doen om inzicht te krijgen hoe de Sociale werkvoorziening er in de toekomst uit kan gaan zien. Dit onderzoek is een vervolg op een eerdere verkenning in 2014. De aanleiding voor het onderzoek zijn de nieuwe verantwoordelijkheden en taken die gemeenten hebben vanuit de Participatiewet. Deze wet is in januari 2015 is ingevoerd.

Adviesbureau Berenschot is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. De opdracht was om de voor- en nadelen te onderzoeken van het privatiseren van (onderdelen van) de sociale werkvoorziening. Tegelijk keken de onderzoekers naar de mogelijke rol van deze bedrijven bij de uitvoering van de Participatiewet.

Berenschot heeft deze week haar adviesrapport gepresenteerd aan de verantwoordelijk wethouders van de betrokken gemeenten. Het advies is om de komende jaren in te zetten op een fusie van Inclusief Groep en Proson om de mogelijkheden in de regio optimaal te benutten. Naast uitvoering van de Sociale werkvoorziening kan het bedrijf ook aanbieder zijn van diensten vanuit de Participatiewet. Gemeenten hebben vrijheid om deze diensten al dan niet af te nemen.

Privatisering van onderdelen is volgens Berenschot een optie maar het advies is om dit in elk geval de komende jaren niet te doen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat nieuwe afspraken nodig zijn tussen gemeenten en de Inclusief Groep om de omslag te kunnen maken die met de nieuwe verantwoordelijkheden en taken van de gemeenten noodzakelijk is.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn (Oldebroek) is voorzitter van het zogenoemde portefeuillehoudersoverleg Economie, Werkgelegenheid en Arbeidsparticipatie (EWA) binnen de regio. Hoogendoorn benadrukt het belang van een zorgvuldige besluitvorming: “Het hebben en houden van werk is voor iedereen belangrijk, zeker voor iemand die door beperkingen afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Als voorzitter en als mens voel ik me dan ook erg betrokken bij de ontwikkelingen die vooral onze kwetsbare inwoners aangaan. Deze betrokkenheid merk ik ook bij mijn medebestuurders en hun gemeenteraden.” Aanstaande woensdag 17 juni wordt dit rapport met de raadsleden van de zeven gemeenten besproken.

Ook informeert Adriaan Hoogendoorn als regionaal portefeuillehouder de directies van Inclusief Groep en Proson over deze ontwikkeling. De volgende stap is dat binnen het portefeuillehoudersoverleg EWA gekeken wordt naar de verdere uitwerking. Besluitvorming kan dan in het najaar plaatsvinden in de betrokken gemeenteraden.

De Sociale werkvoorziening biedt werk aan mensen die vanwege lichamelijke of psychische beperkingen niet in een reguliere omgeving kunnen werken. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zogeheten Participatiewet. Met de invoering van deze wet, kunnen nieuwkomers

niet meer terecht bij een Sociale werkvoorziening maar hebben gemeenten een rol om deze mensen te plaatsen. De Participatiewet vraagt van gemeenten en bedrijfsleven creativiteit en verantwoordelijkheid om mensen met een beperking optimaal te kunnen bedienen in het begeleiden naar regulier werk. Wie al een plek heeft in de Sociale werkvoorziening behoudt de huidige rechten.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment