OLDEBROEK - De overgangstermijn voor de verkoopprijs van openbaar groen loopt in juni 2015 af. Heeft u tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014 een schriftelijk verzoek ingediend voor de aankoop van openbaar groen of is uw verzoek in deze periode afgewezen? Dan kunt u opnieuw uw verzoek indienen, mits u dit niet eerder in 2015 al hebt gedaan. Tot en met 30 juni 2015 wordt uw verzoek behandeld voor de oude, lagere verkoopprijs van € 50 k.k. per m2
voor én achter de voorgevelrooilijn. Na 30 juni 2015 hanteert de gemeente voor alle verzoeken de nieuwe verkoopprijzen.

De huidige Groenvisie, die is opgesteld in januari 2014, vergroot de mogelijkheden voor de verkoop van openbaar groen. Het is mogelijk dat verzoeken die op basis van het oude beleid zijn afgewezen nu wel kansrijk zijn. De gemeente heeft daarom een overgangsregeling ingesteld tot en met 30 juni 2015. Verzoeken die schriftelijk aantoonbaar zijn ingediend of afgewezen tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014, worden tijdens de overgangstermijn behandeld  voor de oude verkoopprijs van € 50 k.k. per m2.

De verkoopprijzen van openbaar groen zijn in april 2013 gestegen van € 50 per m2 naar € 65 (voor de voorgevelrooilijn) en € 130 (achter de voorgevelrooilijn) per m2. Deze nieuwe verkoopprijzen zijn gebaseerd op taxatiewaarden en (toekomstige) bebouwingsmogelijkheden. De gemeente Oldebroek hanteert deze nieuwe prijzen voor verzoeken die na 30 juni 2015 binnenkomen.

Mocht u op basis van deze overgangsregeling (opnieuw) geïnteresseerd zijn in de aankoop van openbaar groen of heeft u grond gekocht voor de nieuwe prijs en denkt u in aanmerking te komen voor de overgangsregeling? Dan kunt u contact opnemen met de heer Tolboom via gemeente@oldebroek.nl of 14 0525 om de mogelijkheden te bespreken.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment