WEZEP - Het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Bibliotheek krijgen een gezamenlijke huisvesting in Dorpshuis Wezep. Dit is het voorstel van het college van B&W van de gemeente Oldebroek. Dit voorstel is na intensief overleg met het bestuur van Dorpshuis Wezep en de Bibliotheek tot stand gekomen. De gemeenteraad besluit op 2 juli hierover.

Begin dit jaar hebben de gemeente en het bestuur van Dorpshuis Wezep een onderzoek laten uitvoeren naar de huisvesting van verschillende maatschappelijke partijen in Dorpshuis Wezep. Bij dit onderzoek waren ook de Bibliotheek en andere partijen betrokken. Uit onderzoek blijkt dat het gunstig is om in ieder geval het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Bibliotheek te huisvesten in Dorpshuis Wezep. Deze partijen versterken elkaar onderling en bevorderen de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis.

De Bibliotheek trekt veel bezoekers. Deze bezoekers komen dan ook bij het dorpshuis en kunnen een bezoek combineren met het gebruik van de diensten van het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen eenvoudiger samenwerken en daardoor betere dienstverlening bieden aan inwoners. De toegang tot de hulpverlening wordt hierdoor laagdrempeliger. De Bibliotheek kan ook onbemand en dus langer worden geopend. De activiteiten van de Bibliotheek – zoals het Taalpunt – kunnen gecombineerd worden met activiteiten van de andere partners. Momenteel wordt ook overleg gevoerd met diverse andere partijen die ook overwegen om zich te huisvesten in Dorpshuis Wezep. “Op deze wijze wordt gewerkt aan een bruisend en levendig maatschappelijk centrum in onze gemeente”, aldus wethouder Liesbeth Vos.

Op 2 juli 2015 behandelt de gemeenteraad het voorstel van het college. Als de raad het voorstel van het college volgt, wordt het Dorpshuis Wezep verbouwd en uitgebreid. Deze verbouwing en uitbreiding vinden naar verwachting plaats in 2016. Eind 2016 of begin 2017 opent het nieuwe dorpshuis zijn deuren.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment