OLDEBROEK - Op donderdag 4 juni 2015 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan, naast de vaste punten en de lijst van onderwerpen die zonder bespreking bij hamerslag worden afgedaan, de volgende onderwerpen: Initiatiefvoorstel ABO duurzame energie en zonnepanelen;Jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Oldebroek.

Agenda en vergaderstukken

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis in Oldebroek, tijdens de openingsuren.

Uitzending raadsvergadering

De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u rechts op de startpagina van www.oldebroek.nl een knop ‘live beluisteren raadsvergadering’. Klikt u daarop, dan komt u direct in het scherm van de geluidsuitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch.

Het is ook mogelijk om later de vergadering of een deel daarvan te beluisteren.

U bent welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij de griffier van de gemeenteraad, de heer J. Tabak, tel. 14 0525.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment