Duurzaamheidbijeenkomst

OLDEBROEK - Op donderdag 5 juni jl. organiseerde het Oldebroekse duurzaamheidsbureau Will2Sustain een bijeenkomst over duurzaamheid bij Fruittuin Verbeek in Oldebroek. Hierbij waren 20 lokale en regionale bedrijven en de gemeente Oldebroek bij aanwezig. Doel van de bijeenkomst was om handvaten te geven aan organisaties die willen verduurzamen en om concrete afspraken te maken omtrent duurzaamheid.

Initiatiefnemer van de bijeenkomst, Will2Sustain, gaf een presentatie over de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de ISO 26000. Het is een instrument dat organisaties kunnen toepassen als ze willen verduurzamen. Bedrijven als Van Werven en Companjen passen de ISO 26000 toe. Prins Bouw werkt ook volgens de principes van MVO en is hiervoor zelfs gecertificeerd. De drie bedrijven zijn positief over het werken met deze instrumenten en zien vooruitgang op het gebied van duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Het biedt hen een handvat om voortdurend met verduurzaming aan de slag te zijn, om intern verspillingen tegen te gaan en om zaken te structureren.

Convenant om CO2 uitstoot te verminderen

Naast de presentatie werd er ook gediscussieerd over verschillende stellingen omtrent duurzaamheid. Zo kwamen onder andere de stellingen 'We zeggen wel dat we willen verduurzamen, maar willen we dat wel?', 'Willen we verduurzamen dan moeten we meer naar een lokale economie toe' en 'De economische groeiagenda van bedrijven, de politiek, maar ook van u en ik gaat ten koste van verduurzaming' aan bod. Naar aanleiding van deze stellingen werden ervaringen uitgewisseld en werd er gesproken over concrete acties die de organisaties willen oppakken om te verduurzamen. De deelnemers gingen akkoord om een convenant te ontwikkelen met een gemeenschappelijke doelstelling om de CO2 uitstoot in de regio te verminderen. Will2Sustain zal hiervoor een opzet maken.

Vervolgbijeenkomst

Er zal dit jaar een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd bij Natuurlijk Goed in Oosterwolde.

Wethouder Westerbroek: "Het was een prettige en inspirerende bijeenkomst. Het college van B&W wil duurzaamheid in de gemeente Oldebroek bevorderen en hiertoe een voorbeeldfunctie vervullen. Initiatieven, zoals deze bijeenkomst van Will2Sustain, waarbij de gemeente te gast mocht zijn is echt Oldebroek voor Mekaar. Dat waarderen we zeer."

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment