OLDEBROEK - De jaarrekening van de gemeente Oldebroek over het jaar 2014 heeft een positief resultaat van ruim € 1,1 miljoen. Bij de vaststelling van de begroting in november 2013 werd een resultaat verwacht van € 348.000.

Dinsdag 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2014. Hiermee legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van al het beleid in 2014. Het positieve financiële resultaat komt door onder meer een extra opbrengst uit precariobelasting. In november 2014 bleek het mogelijk om ook belasting te heffen over het elektriciteitsnetwerk. In 2014 leverde dat een incidenteel bedrag op van € 1,4 miljoen.

Een financiële tegenvaller was de vorming van een verliesvoorziening voor het bedrijvenpark H2O van € 765.000. De voorziening is bedoeld om een risico op een eventueel verlies af te dekken. Het risico betreft een eventuele vertraging in de verwachte uitgifte van gronden. Andere financiële tegenvallers waren hogere kosten voor bijstandsverlening (€ 500.000) en de afboeking van een tekort in de budgetten voor buitensportaccommodaties (€ 298.000).

Wethouder Groot: “Dit is een prima resultaat maar we moeten ons niet rijk rekenen. Ik ben erg blij dat we 2014 met een goed financieel resultaat kunnen afsluiten. Dit betekent niet dat er geen financiële zorgen meer zijn. Voor de komende jaren wordt nog steeds een negatief resultaat verwacht. Ook houden we rekening met (nog) minder inkomsten door de bezuinigingen van het rijk en wijzigingen in de verdeling van de rijksbijdragen”.

Het college stelt aan de raad voor een deel van het voordelige saldo (€ 450.000) toe te voegen aan de algemene reserve. Voor een ander deel wordt voorgesteld het budget beschikbaar te stellen voor de voortgang van taken en projecten die in 2014 (of eerder) zijn gestart en nog verder gaan in 2015. Op 4 juni beslist de gemeenteraad over de bestemming van het voordelige resultaat. In die raadsvergadering worden dan de complete jaarstukken 2014 ter goedkeuring aangeboden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment