OLDEBROEK - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek biedt de gemeenteraad een reclameverordening aan ter vaststelling (raadsvergadering 28 mei). In de nieuw opgestelde reclameverordening staan duidelijke regels over wat wel en niet mag. Daarnaast is een vergunning niet langer nodig. Er zijn in gemeente Oldebroek verschillende mogelijkheden voor het maken van reclame in de openbare ruimte. Niet altijd is duidelijk wat wel en niet mag, waar de grens ligt tussen commerciële en ideële reclame. Er is daarom behoefte aan duidelijke regels voor zowel permanente als tijdelijke reclame uitingen. “Oldebroek is een prachtige gemeente. Met eenvoudige en duidelijke regels voor reclame-uitingen kunnen we wildgroei van uitingen en verstoring van het landschap, de omgeving en het straatbeeld voorkomen”, aldus wethouder Westerbroek.

Met de verordening zet het college van B&W in op zo min mogelijk rompslomp en zoveel mogelijk duidelijkheid. “Naast duidelijkheid, willen we het de ondernemers makkelijker maken, daarom is er geen vergunning meer nodig voor reclame-uitingen die voldoen aan de regels”, vervolgt wethouder Westerbroek. In een enkel geval is een melding nodig.

Ondernemers uit gemeente Oldebroek zijn betrokken bij het opstellen van de verordening. In de verordening wordt gewezen op ‘Oldebroek voor mekaar’; samen
werken aan een sterke en leefbare samenleving.

Op 20 mei 2015 wordt de notitie besproken in de commissie Ruimte en Grond. Vervolgens wordt de verordening in de Raad van 28 mei 2015 behandeld.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment