OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft per 1 mei 2015 voor het leerlingenvervoer een nieuwe Verordening leerlingenvervoer. De nieuwe regels gaan gelden voor de nieuwe aanvragen voor het schooljaar 2015-2016. De Verordening 2015 is grotendeels gelijk gebleven aan de Verordening 2013. Hieronder leest u de voornaamste veranderingen.

De gemeente Oldebroek vindt dat ouders altijd zelf verantwoordelijk blijven voor het vervoer van hun kind naar school. Door de invoering van Wet op Passend Onderwijs wordt in de nieuwe verordening rekening gehouden met de inzet van de ouders en wat redelijkerwijs van hen te verwachten is.

Vergoeding kosten openbaar vervoer VSO-leerlingen
Landelijk is bepaald dat vanaf de ingangsdatum van de Wet op Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, de vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) komt te vervallen als leerlingen zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. De gemeente Oldebroek kiest ervoor deze wijziging niet over te nemen in de Verordening 2015 en blijft daarmee wel  de mogelijkheid bieden voor kostenvergoeding.

Wijziging kilometergrens
De kilometergrens die gehanteerd wordt bij het bepalen of ouders recht hebben op een vergoeding leerlingenvervoer is aangepast. Leerlingen die naar de basisschool gaan, moeten verder dan 6 kilometer van de school af wonen om mogelijk in aanmerking te komen. Leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding als de afstand naar school meer dan 4 kilometer bedraagt.

Contact
Voor het nieuwe schooljaar 2015- 2016 is het weer mogelijk een nieuwe aanvraagformulier in te vullen en deze kunt u vinden op www.oldebroek.nl. Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe regels dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek, 140525 of via leerlingenvervoer@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment