OLDEBROEK - Het Wereld Kampioenschap voetbal 2014 staat voor de deur. Van 12 juni tot en met 13 juli 2014 vindt het Wereld kampioenschap voetbal plaats. Traditiegetrouw wordt er dan gezamenlijk voetbal gekeken en gefeest. Deze initiatieven moeten er vooral blijven............ maar wel veilig! Wanneer u van plan bent om een festiviteit te organiseren rondom het WK, wijst de gemeente Oldebroek u op de volgende informatie waarbij de richtlijnen aangehouden worden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Buurtactiviteiten

Wanneer u WK-gerelateerde (buurt) festiviteiten wilt organiseren dan kunt u volstaan met het doen van een melding wanneer:

- het aantal bezoekers niet meer dan 500 personen is;

- het evenement niet plaats vindt op een doorgaande weg en anderszins geen belemmering vormt voor het verkeer en hulpdiensten;

- het evenement maximaal één dag duurt en plaatsvindt tussen 07:00 en 24:00;

- er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07:00 uur of na 23:00 uur

- uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding is gedaan bij de burgemeester;

- de organisatie eventuele omwonenden minstens één week van te voren informeert;

- er een contactpersoon bij het evenement aanwezig is.

In alle andere gevallen is wel een vergunning vereist. In ieder geval moet voor grotere televisieschermen een evenementenvergunning worden aangevraagd. Denkt u hierbij aan de voorwaarden gesteld door de Stichting Videma (www.videma.nl).

Mocht u een evenement organiseren, dan kunt u via de gemeentelijke website (www.oldebroek.nl) een evenementenmelding of evenementenvergunning doen met uw DigiD (volledig digitaal) of door het opsturen van het formulier (pdf). Indien u twijfelt of de door u te organiseren activiteit vergunningplichtig is, neemt u dan contact op met het mevrouw L.P. Lokhorst van de afdeling Omgeving, bereikbaar via het via het telefoonnummer (0525)63 83 10.

Straatversieringen

Versieringen in en over de straat zijn toegestaan mits er geen (brand) gevaarlijke situaties ontstaan. Voertuigen van hulpdiensten (brandweer, politie en GGD) mogen niet worden gehinderd. Hou daarvoor (vanaf de grond) een minimale hoogte van 4,50 meter aan. De rijbaan en de trottoirs dienen vrij te zijn van obstakels.

Natuurlijk moet u ook rekening houden met omwonenden zodat zij zo min mogelijk last hiervan ondervinden.

Sportkantines van sportverenigingen

Sportkantines van sportverenigingen moeten ermee rekening houden dat zij geen paracommerciële activiteiten mogen ontplooien. Dit betekent dat alleen de kantines van voetbalverenigingen opengesteld mogen worden om naar het WK voetbal te kijken. Openstelling van de kantine is alleen bedoeld voor de leden van de voetbalvereniging.

Horeca

In uw horecagelegenheid mag u een festiviteit organiseren, mits deze past binnen de bestaande regels. Denkt u hierbij aan het maximale aantal bezoekers, de brandveiligheid en de openings- en sluitingstijden. Het WK voetbal kijken via een gewoon televisiescherm op het terras mag, maar houdt u er wel rekening mee dat er geen bouwwerken, overkappingen of tribunes geplaatst mogen worden. Horecaondernemers die het terras willen inrichten met statafels, buffetten, tapinstallaties of grotere tv schermen hebben een evenementenvergunning nodig. Denkt u hierbij aan de voorwaarden gesteld door de Stichting Videma (www.videma.nl). Het innemen van vrije ruimtes op de openbare weg is niet toegestaan.

Muziek in horeca

Op het gebied van muziek en andere vormen van geluid gelden tijdens het WK voetbal dezelfde regels als op andere dagen. Denkt u dat u tijdens het WK voetbal 2014 niet kunt voldoen aan deze regels? Meldt dit dan bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met de frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (0525) 63 83 33.

Brandveiligheidsvoorschriften

Een feest zonder versiering is geen feest. Vele locale horecagelegenheden en sportverenigingen zullen hier dan ook toe overgaan maar dit brengt risico's met zich mee op het gebied van brandveiligheid. Wees daarom extra alert op de brandveiligheid rondom het WK Voetbal. De horeca is over het algemeen goed op de hoogte van de (brandveiligheids)regels: veilige versiering, adequate vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel bezoekers. De brandweer controleert regelmatig samen met de horecaondernemers de brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen, ook tijdens het WK

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment