OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek biedt bij inschrijving agrarische grond aan in kortdurende pacht of huur vanaf 1 mei tot en met 31 december 2015. Het gaat om de volgende percelen:
a. een perceel grond aan de Rustenburgsweg in Oldebroek, ca. 0.27.00 ha groot (sectie H, nummer 5041 gedeeltelijk);
b. twee percelen grond aan De Hagen in Oldebroek, ca. 0.93.25 ha en 2.50.23 ha groot (sectie AK nummer 1179 gedeeltelijk).

U kunt zich op deze percelen inschrijven. Bij het Klant Contact Centrum is een inschrijvingsformulier verkrijgbaar. Hierin staan de voorwaarden vermeld waaronder wordt verpacht of verhuurd. Hier is ook meer informatie (o.a. tekeningen) beschikbaar.

De kortdurende pacht (artikel 397 lid 1 van boek van het Burgerlijk Wetboek) of huur wordt gegund aan de hoogstbiedende. De gemeente behoudt zich het recht voor eventueel niet te gunnen.

De inschrijving moet op het daarvoor bestemde formulier worden gedaan en in een gesloten enveloppe aan de gemeente worden aangeboden. U kunt de enveloppe tot en met 22 april 2015 toesturen naar de gemeente of afgeven bij de informatiebalie in het gemeentehuis (geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur). Op de enveloppe moet worden vermeld “inschrijving grond” en “vertrouwelijk”. De enveloppen worden dinsdag 28 april2015 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Oldebroek geopend. Belanghebbenden zijn hierbij welkom.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment