WEZEP - Het college van B&W heeft een bezoek gebracht aan de Willem de Zwijgerkazerne. Er is kennis gemaakt met de nieuwe eigenaren, die zich verenigd hebben in ‘Willem de Zwijger Vastgoed bv’. De toekomstplannen voor deze mooie locatie zijn inmiddels gepresenteerd, waarbij het behoud van het cultureel erfgoed voor de toekomst voorop staat. “Het is goed om te zien dat er partijen zijn die willen investeren in de Willem de Zwijgerkazerne en er iets moois van willen maken zodat deze bijzondere locatie voor de toekomst behouden blijft”, aldus wethouder Westerbroek.

De Willem de Zwijgerkazerne ligt aan de rand van Wezep en is één van de zogenaamde “Boostkazernes”, genaamd naar de ontwerper Kapitein der Genie August Boost. Het gehele kazerneterrein is in de jaren negentig van de vorige eeuw ontmanteld en er is toen een nieuwe woonwijk in de directe omgeving gerealiseerd. Eind jaren negentig heeft het complex een maatschappelijk functie gekregen.

Toen bekend werd dat De Hoenderloo Groep in 2011 de huur beëindigde is door eigenaar Delta Wonen gezocht naar een nieuwe huurder of eigenaar. In november 2014 is het complex verkocht aan drie ondernemers uit de regio.

Uit een door hen uitgevoerd onderzoek is gebleken dat een woonfunctie de meest geschikte functie is om het complex duurzaam te ontwikkelen. Het behoud van het historische aspect staat daarbij voorop. Het huidige plan voorziet in woningen voor een zeer gevarieerde doelgroep, met daarbij een aantal andere functies zoals een restaurant, een gymzaal, een kinderdagverblijf en een aantal werkplekken.

De plannen zijn door de Gemeente Oldebroek globaal getoetst en bieden voldoende mogelijkheden om de komende maanden het gesprek verder te voeren. Het vroegtijdig betrekken van de buurt is hierbij uitgangspunt.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment