OLDEBROEK -De Commissie m.e.r. heeft de zienswijzen voor het windturbinepark langs de N50 in Oldebroek bekeken. Zij blijft van oordeel dat de milieu-informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te nemen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Oldebroek- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.


Het project
De gemeente Oldebroek overweegt om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor een windmolenpark van 4 windmolens langs de N50 en knooppunt Hattemerbroek. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie heeft dit rapport eerder getoetst. Zij was van oordeel dat het rapport com-pleet was. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd om een tweede advies over de inge-diende zienswijzen en de reactie van de initiatiefnemer van het windpark N50.

Het advies
In haar advies geeft de Commissie extra uitleg waarom zij de informatie over o.a. landschap, leefomgeving (geluid en slagschaduw) en natuur compleet vindt.
De Commissie blijft van oordeel dat de milieu-informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te nemen. Zij gaat in het advies ook in op meer gedetailleerde informatie die later bij een eventuele vergunning nog nodig is.

Aanvullend toetsingsadvies
In haar advies geeft de Commissie extra uitleg waarom zij de informatie over o.a. landschap, leefomgeving (geluid en slagschaduw) en natuur compleet vindt.

De Commissie blijft van oordeel dat de milieu-informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te nemen. Zij gaat in het advies ook in op meer gedetailleerde informatie die later bij een eventuele vergunning nog nodig is.

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat de keuze voor de locatie langs de N50 voldoende is onderbouwd. De maximale effecten op natuur en milieu van vier windmolens zijn in het milieueffectrapport goed in beeld gebracht. Daarom vindt de Commissie dat de essentiële milieu-informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de ruimtelijke reservering in eenbestemmingsplan.

Voor een besluit over de vergunning, waarin de exacte invulling wordt vastgelegd, ontbreekt nog op één punt belangrijke informatie. Voor een goede keuze over het type windturbine is namelijk informatie over de milieueffecten per kilowattuur essentieel. Grotere en hogere turbines geven logischerwijs meer nadelige milieueffecten, maar daar staat ook een hogere energieopbrengst met positieve milieueffecten tegenover.

De Commissie adviseert daarnaast om bij een besluit over de vergunning de informatie over onder andere vleermuizen te actualiseren en aan te geven met welke maatregelen lichthinder voorkomen kan worden.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment