beeldmerk OvM

OLDEBROEK - De koersgroep Oldebroek voor Mekaar heeft samen met de gemeente Oldebroek gewerkt aan de ontwikkeling van een Oldebroek voor Mekaar beeldmerk. Dit logo kunnen meerdere organisaties en groepen gebruiken in hun communicatie om uit te dragen dat zij het belangrijk vinden om samen te werken aan een sterke en leefbare samenleving van Oldebroek. Denk aan de koersgroep, de dorpsgroepen, de gemeente of anderen die Oldebroek voor Mekaar en daarmee haar inwoners een warm hart toedragen.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is bestuurlijk verantwoordelijk voor Oldebroek voor Mekaar, de Oldebroekse manier om inhoud te geven aan de participatiesamenleving: “Het motto Oldebroek voor Mekaar staat kortgezegd voor ‘Leven en werken met en voor elkaar, dan krijgen we het voor mekaar’. Hij is trots op het nieuwe beeldmerk “niet alleen omdat het de bedoeling van het motto goed tot uitdrukking brengt, maar vooral omdat inwoners van de gemeente het zelf hebben ontwikkeld. Het is een eenvoudig en kleurrijk beeld waarmee we ons allemaal aan de OvM-gedachte kunnen verbinden”.

Ook Hettie Schoonhoven van de Koersgroep Oldebroek voor Mekaar is tevreden: “Met een groep inwoners en mensen die zeer betrokken zijn bij Oldebroek, proberen we een aanjager te zijn om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving. Deze koersgroep heeft met een aantal bewoners en ondernemers gewerkt aan de ontwikkeling van het beeldmerk. Johannes en Leandra Mijnheer van Meneer Mijnheer Grafisch Ontwerp hebben het ontwerp gemaakt waar we zeer tevreden over zijn. Het is mooi dat er nu een herkenbaar logo is dat allerlei activiteiten kan verbinden.”

Organisaties of groepen die het logo Oldebroek voor mekaar in hun communicatie willen uitdragen kunnen contact opnemen via koersgroep@oldebroekvoormekaar.nl .

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment