OLDEBROEK - Op 20 en 27 maart komen er 17 ambtenaren uit het hele land naar de gemeente Oldebroek om de gemeente te ondersteunen bij twee lastige vraagstukken. In december 2014 doneerde de gemeente Oldebroek € 10.000,- aan 3FM Serious Request. In ruil daarvoor komen nu twee groepen ambtenaren op vrijwillige basis zich buigen over de vraag hoe het muziekonderwijs voor muziekverenigingen en het Boerderijmuseum op de lange termijn behouden kunnen blijven voor de gemeente Oldebroek.

Wethouder Vos: “Ik vind Serious Ambtenaar een heel goed initiatief. De gemeente heeft een mooi goed doel gesteund en de inwoners van Oldebroek krijgen hier ook wat voor terug. Ik heb er alle vertrouwen in dat er goede en bruikbare adviezen uit komen op 27 maart waarmee de muziekverenigingen en het boerderijmuseum aan de slag kunnen.”

Benjamin Top (ambtenaar gemeente Oldebroek): “Ook als ambtenaar is het leuk om bij een andere gemeente, provincie of het Rijk aan de slag te gaan. Je leert nieuwe mensen kennen en buigt je over een vraagstuk van een andere organisatie. Zelf ga ik aan de slag bij de provincie Zuid-Holland om te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid.”

Muziekverenigingen en Boerderijmuseum
De muziekverenigingen en het Boerderijmuseum verkeren in zwaar weer door gemeentelijke bezuinigingen en het faillissement van de muziekschool. De eerste groep Serious Ambtenaar gaat naar het museum voor een rondleiding om een goed beeld te krijgen. De gemeente wil graag advies of het businessplan dat het museum moet maken van de gemeenteraad een goed antwoord geeft op de vraag of het museum zelfstandig en zonder subsidie kan voortbestaan en welke activiteiten het museum daarvoor kan ontwikkelen.

De tweede groep Serious Ambtenaar gaat in het gemeentehuis in gesprek met muziekverenigingen. De gemeente vindt het voortbestaan van de muziekverenigingen belangrijk. Door het wegvallen van de muziekschool valt een belangrijke opleidingsvoorziening weg. Aan Serious Ambtenaar wordt gevraagd hoe met een incidentele subsidie van de gemeente een basis gelegd kan worden voor muziekonderwijs waar de gezamenlijke muziekverenigingen voor langere tijd baat bij hebben. Daarnaast wordt aan Serious Ambtenaar gevraagd of zij ideeën hebben voor de muziekverenigingen waardoor de verenigingen kunnen blijven bestaan en hun financiële situatie minder nijpend wordt.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment