OLDEBROEK - Via advertenties of reclamefolders bieden bureaus en makelaars zich aan om voor burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente. Argumenten zoals: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” worden gebruikt om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Werkwijze “no cure no pay” bureaus
Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar terecht is, en de WOZ-waarde is verlaagd, een kostenvergoeding van de gemeente krijgen. Afhankelijk van de afhandeling van het bezwaarschrift voor een woning kan deze vergoeding € 244,- tot € 688,- bedragen. In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwaarprocedure in 2015 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dit een vermindering van de aanslag onroerende zaakbelasting oplevert van € 13,10. De gemeente moet het bureau of de makelaar vervolgens € 244,- of meer voor zijn werkzaamheden betalen. Deze kostenvergoedingen worden meegenomen in het tarief van de onroerende zaakbelasting voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze extra kosten geconfronteerd.

Onjuiste WOZ-waarde?
De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, wordt u gevraagd te u te bellen met 14 0525. De gemeente neemt de aanslag en/of de WOZbeschikking dan met u door. Komt men er samen niet uit, dan kunt u alsnog schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaar moet u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oldebroek indienen.

De gemeente wil graag dat de WOZ-waarde klopt, net als u en heeft er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt
dat de gemeente een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde past men deze voor u aan.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment