OLDEBROEK - In maart zijn er vier vergaderingen van de raadscommissies gepland.

Bestuur en Veiligheid, maandag 9 maart. Op de agenda: Nota integrale handhaving 2015 en Intergemeentelijke samenwerking; Rapport Sterk Bestuur Noord Veluwe en vervolg op H2O samenwerking. Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Samenleving, dinsdag 10 maart. Op de agenda: Zienswijze begroting 2015 stichting Proo (openbaar onderwijs) en Begrotingswijziging aankoop Erica Terpstrahal. Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Ruimte en Grond, donderdag 12 maart. Op de agenda: Concept Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015; Revitaliseringplan winkelcentrum Meidoornplein Wezep; Woningbouw in CPO op de locatie Hattemerbroek Oost en Gedeeltelijke voortzetting uitvoering hondenbeleid. Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

De commissievergadering Middelen van donderdag 12 maart is geannuleerd vanwege het ontbreken van bespreekpunten.

De agenda's en bijbehorende stukken voor de vergaderingen kunnen via internet worden ingezien www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De stukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis in Oldebroek tijdens de openingsuren. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toe­gelicht.
Locatie: Gemeentehuis Oldebroek. Aanvang 19.30 uur. Voor vragen over de commissie­vergade­ringen en aanmelding voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffier, de heer J. Tabak (14 0525).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment