Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ol

't LOO/OOSTERWOLDE - De Klankbordgroep ’t Loo en Dorpsbelang Oosterwolde en burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek hebben het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van de pilot Burgerbegroting. Door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen gaan de beide dorpsgroepen dit jaar zelf beslissen over de uitvoering van het onderhoud van het openbaar groen en meebeslissen bij het wegenonderhoud.

In het afgelopen jaar hebben de beide dorpsgroepen uit ’t Loo en Oosterwolde met de gemeente Oldebroek de mogelijkheden verkend om een grotere rol te gaan spelen bij het beheer van de leefomgeving. Denk aan het onderhoud en beheer van openbaar groen, wegen, straatmeubilair of speelterreinen.

Beide dorpen kiezen voor het zelf regelen van het beheer van de groenstroken. Het onderhoud voeren zij samen uit met inwoners, verenigingen en plaatselijke aannemers. De uitvoering van de werkzaamheden gaat in overleg met de gemeente, die uitsluitend een toetsende rol heeft. Bij het wegenonderhoud krijgen de dorpsgroepen een belangrijke meebeslissende rol. Jaarlijks zullen afspraken worden gemaakt over de volgorde van de uitvoerende werkzaamheden voor groot onderhoud en vervanging. De dorpsgroepen zorgen voor de communicatie over groen en wegen naar de dorpsbewoners.

Meebeslissen en zelfwerkzaamheid
Bij het begrip ‘burgerbegroting’ gaat het om het (mee)beslissen door burgers over de inzet van gelden op de gemeentebegroting. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is tevreden: “De Burgerbegroting laat heel concreet zien waar de samenleving door zelfwerkzaamheid toe in staat is. Voor de gemeente is het een duidelijk voorbeeld van het loslaten van taken en bevoegdheden, door deze aan inwoners toe te vertrouwen zónder het over de schutting te gooien”. De beide voorzitters, Nanne Schoonhoven (Oosterwolde) en Dirk Fobbe (’t Loo), zijn enthousiast en staan, samen met de andere leden van de beide dorpsgroepen te popelen om de werkzaamheden op te pakken: “Nu we één keer zo ver zijn willen we ook graag aan de slag. Ook op andere gebieden zoeken we naar mogelijkheden om onze verantwoordelijkheid uit te breiden”.

Oldebroek loopt landelijk voorop
Burgemeester Hoogendoorn benadrukt dat Oldebroek met deze werkwijze landelijk voorop loopt: “Ik ben trots op beide dorpen, die de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving met zoveel enthousiasme hebben opgepakt. Oldebroek is met deze werkwijze landelijk gezien duidelijk een voorloper. De korte periode van voorbereiding en de concreetheid van de plannen zijn volgens externe adviseurs verrassend te noemen.”

De pilot Burgerbegroting voor de fysieke leefomgeving wordt eind 2015 geëvalueerd. Dan worden ook adviezen gedaan voor de overige dorpen in de gemeente. Bovendien zal ook de betrokkenheid bij de sociaal maatschappelijke thema’s in de dorpen worden vergroot.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment