OLDEBROEK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek vraagt de gemeenteraad of er een verkenning moet komen naar samenwerking met Elburg. Zelf voelt het college daar wel voor. Er blijkt op dit moment geen draagvlak voor een bestuurlijke fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O), al dan niet aangevuld met Elburg en/of Epe. Dit constateert Oldebroek onder meer op basis van brieven uit Hattem en Heerde.

Balans opmaken rond samenwerking H2O

In de bestuursovereenkomst ‘Samen Verantwoordelijk’ heeft de gemeente Oldebroek vorig jaar haar keuze voor H2O herbevestigd. Zij heeft beide samenwerkingspartners Hattem en Heerde gevraagd om voor het kalenderjaar 2015 ook duidelijkheid te bieden. Die duidelijkheid is wat het college betreft gekomen: een bestuurlijke fusie H2O zit er gezien de reacties niet in.

Met de gemeenteraad van Oldebroek is afgesproken dat begin 2015 de balans rond de samenwerking H2O zal worden opgemaakt. Op basis van brieven uit Hattem en Heerde blijkt dat er op dit moment bij hen geen draagvlak is voor een bestuurlijke fusie H2O (al dan niet samen met Elburg en/of Epe). Gemeente Oldebroek moet zich daarom herbezinnen op samenwerking. Naast de huidige standpunten van Hattem en Heerde over H2O wil het gemeentebestuur ook het onlangs uitgekomen regionaal rapport ‘Sterk Bestuur’ van de provincie en de VNG-afdeling Gelderland, bij de herbezinning betrekken.

Overwegingen voor samenwerking

Het college deelt in een raadsvoorstel 'Hoe verder met samenwerking' een aantal overwegingen met de raad. De eerste is om de huidige samenwerking binnen H2O op bedrijfsvoering (o.a. een gezamenlijke I-dienst en uitkeringsadministratie) voor te zetten. Daarnaast oppert het college het idee om praktische vormen van samenwerking in bedrijfsvoering én beheer met Elburg te verkennen. Op regionaal niveau streeft het gemeentebestuur van Oldebroek naar een samenvoeging van Regio Noord Veluwe (RNV) en Strategische Alliantie Veluwe Noord. Met als doel een krachtige strategische en beleidsmatige regionale samenwerking. Oldebroek ziet in dit streven in Elburg een bondgenoot.

Richtinggevende uitspraken

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: "We vragen de raad om richtinggevende uitspraken te doen over de samenwerking nu de bestuurlijke fusie H2O er niet meer in zit. We stellen voor om met Elburg praktische vormen van samenwerking te gaan verkennen. Elburg is een buurgemeente waar we al jaren goede relaties mee onderhouden. Elburg heeft dezelfde schaalgrootte als Oldebroek.

Bovendien werken we goed samen binnen RNV-verband en hebben beide gemeenten een gelijke oriëntatie in zowel noordelijke als zuidelijke richting. Ook in Elburg wordt gekeken hoe zij baat kan hebben bij samenwerking. Elburg is daarom mogelijk geïnteresseerd in versterking van de samenwerking met Oldebroek vanuit een open benadering waar die samenwerking op uit kan komen".

Open benadering voor samenwerkingsrichtingen en -vormen

Oldebroek kiest voor een open benadering in de samenwerking met Elburg. Burgemeester Hoogendoorn: "Voor ons staat groei van de samenwerking centraal. Wat ons betreft nemen we vanaf de start daar samen de tijd en ruimte voor. De raad van Oldebroek kan daar nu als eerste over van gedachten wisselen en zich erover uitspreken welke richting voor Oldebroek goed is. En als dan de overwegingen van het college richting Elburg worden gedeeld, ligt er een open uitnodiging voor verkenning van Oldebroek aan Elburg. Natuurlijk hebben we alle begrip voor het feit dat daarvoor ook in Elburg tijd en ruimte nodig is. Laten we het vooral samen open benaderen. Als ook Elburg kansen ziet kunnen we samen zien waar de samenwerking op uit komt. Wat betreft de wensen van bestuurlijke fusie leggen we de Oldebroekse raad voor maar een stapje terug te doen".

Samenvoeging van RNV en Strategische Alliantie Veluwe Noord

Uit het regionaal rapport ‘Sterk Bestuur’ blijkt dat er beleidsmatige slagkracht nodig is. Burgemeester Hoogendoorn: "Om de beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking te versterken kunnen we samen met Elburg in de regio aan de slag. Als we nu eens samen een krachtige strategische en beleidsmatige samenwerking in de regio weten te organiseren. Met een samenvoeging van RNV en Strategische Alliantie Veluwe Noord komen we er als gemeenten in de regio allemaal sterker uit. Als dat niet of onvoldoende lukt, dan kunnen Elburg en Oldebroek altijd nog de beleidsmatige- en bestuurlijke samenwerking verder verkennen. Als dat aan de orde komt, blijft voor ons de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie op termijn een optie, maar dat kunnen en willen we niet op voorhand van Elburg vragen. Laten we er nu eerst maar eens over hebben of het een goed idee is om ons samen sterk te maken in en voor de regio”.

De samenwerking komt aan de orde in de commissie Bestuur en Veiligheid op 9 maart a.s. én in de raadsvergadering van Oldebroek op 26 maart 2015.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment