OLDEBROEK - Marielle Brussee Pasman en Wendy Doppenberg volgen de opleiding master Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht. In opdracht van de gemeente Oldebroek en het CJG doen zij onderzoek naar ouderbetrokkenheid binnen de gemeente.

Het thema ouderbetrokkenheid is op dit moment binnen heel Nederland en daarbuiten een veelbesproken thema. Samen met ouders staan we sterker ten gunste van uw kind. Uit onderzoek is gebleken dat een goede samenwerking tussen school en ouders belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen.

Afgelopen week hebben alle ouders de vraag gekregen om een digitale enquête in te vullen over ouderbetrokkenheid met als doel een nulmeting te maken per school, hiermee wordt de huidige situatie van de school in kaart gebracht.

Verbondenheid is binnen het project van belang, om te streven naar meer ouderbetrokkenheid. Voor dit project zijn bijna alle scholen
binnen de gemeente bezocht. Met de scholen is een gesprek gevoerd over ouderbetrokkenheid. Naast de data die van de directeuren is ontvangen wil men graag uw mening weten over de ouderbetrokkenheid binnen de scholen. Zo wordt een duidelijk beeld verkregen van de ouderbetrokkenheid binnen de gemeente.

Deze gegevens zullen zorgvuldig en anoniem verwerkt worden. Aan de hand hiervan en de andere gegevens wordt een aanbeveling voor de school gedaan. Op deze manier hoopt men een bijdrage te kunnen leveren aan de ouderbetrokkenheid binnen de gemeente. Een goed begin richting meer ouderbetrokkenheid binnen de gemeente Oldebroek.

Deelnemen is eenvoudig, vraag de directeur van uw school voor de link als u deze nog niet ontvangen heeft.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment