OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat mantelzorgers jaarlijks als blijk van waardering een verrassingsmand verstrekken. Dit staat in de regeling die de gemeente voor het mantelzorgcompliment heeft opgesteld. Mantelzorgers zijn van onschatbare
waarde. Zij zorgen voor en ondersteunen hun partners, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Naast de verstrekking van de mand zal de gemeente ervoor zorgen dat er regelmatig groepsactiviteiten voor mantelzorgers worden georganiseerd.

Tot op heden was de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de verstrekking van het mantelzorgcompliment. Met de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente. Over de invulling van het compliment heeft de gemeente overleg gehad met vertegenwoordigers van de mantelzorgers.

Verrassingsmand
De verrassingsmand bevat artikelen met een waarde van € 50,00. De gemeente gaat de lokale middenstand vragen de mand samen te stellen. Om in aanmerking te komen voor de verrassingsmand moet de mantelzorger aangedragen worden door de persoon die hij of zij ondersteunt of verzorgt. Deze persoon moet hiervoor jaarlijks voor 1 oktober een aanvraagformulier naar de gemeente sturen.

Jonge mantelzorgers
Niet alleen volwassenen zijn mantelzorger. Ook kinderen kunnen dit zijn. Zij verzorgen en ondersteunen dan hun ouders en/of broer/zus. Het is niet gemakkelijk om op jonge leeftijd mantelzorgtaken te verrichten, temeer daar dit gecombineerd moet worden met school. Ook jonge mantelzorgers komen in aanmerking voor een mantelzorgcompliment. Als zij een verrassingsmand niet aantrekkelijk vinden, bestaat er de mogelijkheid om een alternatief compliment aan te vragen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment