OLDEBROEK - Eind januari verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen van de gemeentelijke belastingen voor 2015. Voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen kunnen particulieren en ondernemers met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van die belastingen. Voor belastingen die zijn opgelegd aan een bedrijf wordt geen kwijtschelding verleend. Voor de afvalstoffenheffing voor extra afvalcontainers is ook geen kwijtschelding mogelijk.

Particulieren die kwijtschelding willen aanvragen kunnen dit doen door een formulier in te vullen. Deze kunt u vinden op www.oldebroek.nl of is af te halen bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Ondernemers die een verzoek om kwijtschelding willen indienen kunnen eerst telefonisch contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0525.

Bij de beoordeling van uw verzoek houdt de gemeente rekening met uw inkomen, uitgaven, vermogen en bezittingen. Als u denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen van de aanslagen die in januari worden verstuurd, wordt u verzocht dit vóór1 april 2015 aan te vragen. Het is belangrijk dat u bij het aanvraagformulier de gevraagde specificaties/kopieën meestuurt. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u uitstel van betaling voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, totdat de gemeente
uitspraak op uw aanvraag heeft gedaan.

Een verzoek om kwijtschelding hoeft u slechts éénmalig in te dienen. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen wordt het volgende jaar automatisch kwijtschelding verleend. U moet de gemeente dan wel toestemming geven om uw gegevens op te vragen bij
verschillende instanties. Als u bij de gemeente kwijtschelding aanvraagt of automatisch kwijtschelding krijgt hoeft u geen kwijtschelding bij het waterschap aan te vragen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment