OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek besloot tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. in te stemmen met een Starterslening en een Duurzaamheidslening.

Starterslening
Het college van B&W stelde de raad voor om de Starterlening in de gemeente Oldebroek te introduceren. De raad stemde hier tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. mee in. “Ik ben verheugd met het besluit van de raad. De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk starters een kans krijgen op de koopwoningmarkt. Met behulp van de Starterslening kunnen zij vaak net dat beetje extra verantwoord lenen om een woning te kopen. Tegelijkertijd wordt met deze regeling de doorstroming op de woningmarkt bevordert.”, aldus wethouder Westerbroek.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen het hypotheekbedrag dat een starter nodig heeft om een woning te kunnen kopen en het bedrag dat hij of zij kan lenen van de bank met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als deze lening niet toereikend is voor aankoop van een eerste woning kan de Starterslening uitkomst bieden. De gemeente streeft ernaar de lening per 1 maart 2015 beschikbaar te stellen. Eerst moet een deelnemersovereenkomst met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) gesloten worden. Het fonds adviseert de gemeente en beheert de Starterslening.

De gemeente maakt via www.oldebroek.nl en de Huis-aan-huiskrant bekend wanneer de Starterslening beschikbaar is.

Duurzaamheidslening
De raad stemde ook in met het voorstel voor een Duurzaamheidslening voor huiseigenaren in de gemeente Oldebroek. Met deze lening kunnen particulieren energiebesparende maatregelen voor hun huis financieren. Huiseigenaren kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen. De gemeente doet een eerste toets of de aanvrager in aanmerking komt voor een lening en of het investeringsplan aan de voorwaarden voldoet. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt en beheert de Duurzaamheidslening. De lening wordt toegekend onder voorbehoud van een positief advies van het SVn. De raad stelde een aanvullende eis; in plaats van een vrijwillig Energieprestatieadvies, een verplicht Energieprestatieadvies bij leningen boven € 7.500,-. Hiermee weet de aanvrager van te voren wat de effecten van de mogelijke maatregelen zijn.

Wethouder Westerbroek: “Met de Duurzaamheidslening voor huiseigenaren dragen we een steentje bij aan het energiezuinig maken van onze gemeente. We willen een energiezuinige en groene gemeente zijn. Investeren in een energiezuinige woning is goed voor het milieu, levert meer wooncomfort op en een lagere energierekening. Bovendien beïnvloedt een energiezuinig huis vaak de waarde van een huis op een positieve manier.”

De gemeente maakt via www.oldebroek.nl en de Huis-aan-huiskrant bekend wanneer de duurzaamheidslening beschikbaar is.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment