OLDEBROEK - In februari zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 2 februari. Op de agenda: Start uitvoering pilots burgerbegroting Oosterwolde en ’t Loo (groenbeheer).
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Ruimte en Grond, woensdag 4 februari. Op de agenda: Beleidsnotitie plattelandswoning (onderdeel van ontwerp­struc­tuurvisie Functieverandering Oldebroek 2015); vervolgens gecombineerd met Middelen (vanaf 20.00 uur): Plan van aanpak vernieuwing beleids- en beheerplannen (o.a. openbare ruimte).
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Middelen, ook woensdag 4 februari. Op de agenda: Toepassing Wet Markt en Overheid; vervolgens gecombineerde vergadering met Ruimte & Grond (vanaf 20.00 uur): Plan van aanpak vernieuwing beleids- en beheerplannen (o.a. openbare ruimte).
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

De commissievergadering Samenleving van dinsdag 3 februari is geannuleerd vanwege het ontbreken van bespreekpunten.
Bekijk de postlijst.

De agenda's en bijbehorende stukken voor de vergaderingen kunnen via internet worden ingezien (www.oldebroek.nl/gemeenteraad). De stukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis in Oldebroek tijdens de openingsuren. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toe­gelicht.

Locatie: Gemeentehuis Oldebroek. Aanvang 19.30 uur. Voor vragen over de commissie­vergade­ringen en aanmelding voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffier, de heer J. Tabak (14 0525).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment