OLDEBROEK - Op dinsdag 27 mei vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

· Raadsafscheid wethouders.
· Beschouwingen over het bereikte coalitieakkoord.
· Verkiezing, benoeming en beëdiging nieuwe wethouders.
· Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëdiging nieuw raadslid.
· Benoeming en beëdiging raadscommissieleden.
· Benoeming en beëdiging leden rekenkamercommissie.

Agenda en vergaderstukken

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken voor de raadsvergadering van 27 mei.
De vergaderstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek en het dorpskantoor in Wezep, tijdens de openingsuren.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment