OLDEBROEK - Heeft u een agrarische bedrijfswoning en bent u benieuwd naar de mogelijkheden om deze om te zetten naar een plattelandswoning? De gemeente Oldebroek organiseert hierover op dinsdag 3 februari aanstaande een inloopavond. Er is een nieuw beleidskader opgesteld waaraan verzoeken om omzetting worden getoetst. Dit kader staat beschreven in de Beleidsnotitie plattelandswoning. Aanleiding voor deze notitie is de Wet plattelandswoning, die op 1 januari 2013 in werking is getreden. De wet laat ruimte aan gemeenten om voorwaarden te stellen aan de omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning.

De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het buitengebied behouden blijft en waar mogelijk verder wordt ontwikkeld. Wethouder Westerbroek is van mening dat een vervolgfunctie voor agrarische bedrijfswoningen die niet meer functioneel ten dienste staan van het agrarisch bedrijf passend is binnen deze visie. “Dit komt de leefbaarheid van het platteland en het hergebruik van vastgoed ten goede. Zo wordt leegstand voorkomen”, aldus wethouder Westerbroek.

Inloopavond
Op dinsdag 3 februari aanstaande wordt een inloopavond gehouden in het gemeentehuis van Oldebroek. Tijdens deze inloopavond heeft u de mogelijkheid om over de structuurvisie met de gemeente van gedachten te wisselen. De inloopavond begint om 19.00 uur en eindigt om
20.30 uur.

Mocht u nog vragen hebben over deze avond dan kunt u contact opnemen met de heer Bij ’t Werk of de heer Van Hoorn via het Klant Contact
Centrum telefoon 14 0525.

Ontwerpstructuurvisie Functieverandering Oldebroek 2015
De Beleidsnotitie plattelandswoning is als deel 4 opgenomen in de Ontwerpstructuurvisie Functieverandering Oldebroek 2015. De Ontwerpstructuurvisie omvat naast een algemene inleiding (deel 1) het reeds vastgestelde beleid ten aanzien van functieverandering van
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (deel 2) en het beleid voor splitsing van karakteristieke en monumentale boerderijen (deel 3). De delen 1 tot en met 3 zijn nu bekend onder naam Structuurvisie Functieverandering Oldebroek.

Ter inzage
Met ingang van 7 januari tot en met 17 februari 2015 ligt de Ontwerpstructuurvisie Functieverandering Oldebroek 2015 ter inzage in het gemeentehuis van Oldebroek. De ontwerpstructuurvisie is te raadplegen op de website van de gemeente Oldebroek www.oldebroek.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment