OLDEBROEK - Heeft u tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014 een schriftelijk verzoek ingediend voor de aankoop van openbaar groen of is uw verzoek in deze periode afgewezen? Dan kunt u opnieuw uw verzoek indienen. Tot en met 30 juni 2015 behandelt de gemeente uw verzoek voor de oude, lagere verkoopprijs van € 50,- k.k. per m2 voor én achter de voorgevelrooilijn. Wanneer uw verzoek in de genoemde periode is afgewezen, dient u wel een nieuw verzoek in te dienen.

Na 18 april 2013 zijn de verkoopprijzen van openbaar groen gestegen van € 50,- per m2 naar € 65,- (voor de voorgevelrooilijn) en € 130,- (achter de voorgevelrooilijn) per m2. De nieuwe verkoopprijzen zijn gebaseerd op taxatiewaarden en (toekomstige) bebouwingsmogelijkheden.
Op 30 januari 2014 zijn, met de nieuwe groenvisie, de mogelijkheden voor de verkoop van openbaar groen vergroot. Het is mogelijk dat verzoeken die op basis van het oude beleid zijn afgewezen, nu wel kansrijk zijn. Daarom worden verzoeken die schriftelijk aantoonbaar zijn ingediend, dan wel afgewezen, tussen 9 oktober 2007 en 30 januari 2014 behandeld voor de oude verkoopprijs van € 50,- k.k. per m2. Deze
overgangsregeling loopt tot en met 30 juni 2015.

Denkt u in aanmerking te komen voor de oude verkoopprijs van  € 50,- k.k. per m2? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Tolboom via gemeente@oldebroek.nl of tel. 14 0525.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment