OLDEBROEK - De gemeenteraad vergadert op donderdag 18 december 2014, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Dit is een openbare vergadering. U bent van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Concept structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen.Nota Grondbeleid 2015 t/m 2018Nota Grondprijsbeleid 2015-2016Financiële bijdrage aan filmproject ‘De Verborgen Vallei’Mogelijkheden gedifferentieerder woningbouwprogramma locatie Hattemerbroek Oost (financiële verwerking en begrotingswijziging).

De agenda en de bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis in Oldebroek, tijdens de openingsuren.

Uitzending raadsvergadering

De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u rechts op de startpagina van www.oldebroek.nl een knop ‘live beluisteren raadsvergadering’. Klikt u daarop, dan komt u direct in het scherm van de geluidsuitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch.

Het is ook mogelijk om later de vergadering of een deel daarvan te beluisteren, kijk hiervoor op de website van de gemeenteraad.

Voor vragen over deze vergadering kunt u terecht bij de griffie van de gemeenteraad, tel. 14 0525.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment