tanja

Als u dit leest is het 11 oktober geweest; Coming Out Day. De dag waarop internationaal aandacht wordt besteed aan het moment dat mensen ‘uit de kast’ komen. Voor mij de afronding van een intensieve tijd. Een tijd die in maart van dit jaar begon toen de gemeenteraad een motie aannam waarin werd gevraagd naar een Plan van Aanpak om de sociale weerbaarheid en acceptatie van onze LHBTQ+-gemeenschap te verbeteren. Een opdracht van de gemeenteraad over een belangrijk en gevoelig onderwerp. Een onderwerp wat veel mensen en gezinnen in Oldebroek aangaat. Maar ook een onderwerp waar we, op voorhand, heel verschillend over denken. Een onderwerp waarvan ik ook niet verwacht dat er één gedeelde mening over komt, en dat is prima. Want, ik schrijf en zeg dat vaker, zoveel mensen zoveel meningen. Maar dit gaat wel heel erg over mensen, over gevoelens, over mogen, kunnen en durven zijn wie je bent. Niet zomaar iets.

Bij het uitvoeren van deze opdracht zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Ruim 50 gesprekken hebben we gevoerd. Met mensen uit de LHBTQ+-gemeenschap, met vertegenwoordigers van kerken, van zorginstellingen, van scholen, met ambtenaren en collega overheidsorganisaties. Een hele ruime vertegenwoordiging die er voor zorgde dat we het onderwerp van heel veel verschillende invalshoeken konden bekijken.

In de raadsvergadering van eind september werd het Plan van Aanpak uitgebreid besproken. Natuurlijk is dit geen onderwerp om als hamerstuk af te doen. Er waren ook twee insprekers die recht uit het hart spraken. Van hen hoorden we twee heel verschillende standpunten. En de politiek was het dit keer inderdaad niet met elkaar eens. Maar met een ruime meerderheid werd het plan wel aangenomen. Daarmee gaf deze meerderheid van de raad het college de opdracht om de beschreven activiteiten uit te gaan voeren. Heel in het kort komt het er op neer dat we dit onderwerp beter bespreekbaar moeten maken, en dat we jaarlijks op Coming-Outdag de regenboogvlag gaan hijsen bij het gemeentehuis. Met het uitvoeren van dat plan was dus gelijk ‘haast’ geboden. Want nog geen twee weken later zou het 11 oktober zijn. Voor de LHBTQ+-gemeenschap een belangrijke dag.

Wij hesen deze dag voor het eerst de regenboogvlag. Voor veel, vooral jongere, LHBTQ+’ers teken dat ook zij er mogen zijn. Zichzelf kunnen zijn. Ook in Oldebroek. Sommige van onze gesprekspartners gaven aan dat het een steuntje in de rug is. Het helpt om het gesprek te voeren, over uit de kast komen of over geaccepteerd worden. Voor veel mensen een belangrijk symbool, en een belangrijk moment.  ’s Avonds, na het strijken van de vlag, openden we de foto-expositie ‘Out en Proud op de Veluwe’. Deze expositie geeft LHBTQ+’ers in onze regio een gezicht. Vertelt hun verhaal; persoonlijke en soms heel ontroerende verhalen. De expositie is tot eind november te zien in het gemeentehuis. Als u dat wilt bent u van harte welkom om de foto’s en verhalen te komen bekijken.
Zoals ik in het begin van dit stukje schreef ben ik me zeer bewust dat over dit onderwerp in onze gemeente heel verschillend wordt gedacht. Maar waar de gehele raad het over eens was, is dat het belangrijk is dat we het hier over blijven hebben. In de raadsvergadering heb ik dan ook de hoop uitgesproken dat we dat doen met respect voor de verschillen die we zien, voor de diversiteit die we in onze gemeente hebben. Laten we elkaar daarin de ruimte geven. Ook na 11 oktober.

Tanja Haseloop-Amsing
Burgemeester

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment