gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek heeft cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd onder inwoners die in 2020 voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben aangevraagd of ondersteuning van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gekregen hebben. De resultaten van beide onderzoeken laten een positief beeld zien van de dienstverlening en de ondersteuning uit de Wmo en de Jeugdwet.

Wethouder Liesbeth Vos – Van de Weg: “Ik ben blij dat we, in een jaar waarin door de coronaomstandigheden veel contact met inwoners telefonisch was en er minder huisbezoeken waren, toch goede dienstverlening hebben geboden aan inwoners met een hulpvraag. Het is mooi om te lezen dat de meeste mensen de voorziening vanuit WMO of Jeugdwet echt zagen als steuntje in de rug! Daar ben ik oprecht dankbaar voor.”

Uitkomsten Wmo

De meeste mensen zijn tevreden over het contact met het Sociaal Team van de gemeente. Zij geven het gesprek met het Sociaal Team gemiddeld een 7,6. Het merendeel geeft aan resultaat te zien van de hulp en ondersteuning: 89% kan hierdoor beter de dingen doen die hij/zij wil, 90% kan zichzelf beter redden en 85% ervaart een betere kwaliteit van leven. Uit het onderzoek komen ook aandachtspunten naar voren. We streven ernaar dat in alle gevallen de inwoner sámen met de medewerker van het Sociaal Team zoekt naar een oplossing voor de hulpvraag. 83% van de cliënten geeft aan dat zij dit samen gedaan hebben. Dit is 5% lager dan 2019. Een verklaring kan zijn dat er door de coronabeperkingen veelal telefonische gesprekken gevoerd zijn met cliënten. Hierdoor kan het zijn dat het samen zoeken naar een oplossing niet in alle gevallen gelukt is. Ook zien we in de resultaten dat een kwart van de cliënten niet alle zorg afneemt die zij toegewezen hebben gekregen. De voornaamste reden die hiervoor gegeven wordt, is dat zij minder hulp nodig hebben. Dit zijn belangrijke punten voor de gemeente om verder te onderzoeken en te kijken waar verbetering mogelijk is.

Uitkomsten Jeugd
Voor het cliëntervaringsonderzoek Jeugd hebben ouders zelf andere ouders geïnterviewd over de hulp of ondersteuning die zij hebben ontvangen van het CJG. De meeste ouders zijn tevreden over de hulp van het CJG. Ouders zijn geholpen met de problemen waar ze voor kwamen. De meerderheid van de ouders geeft aan dat ze geen drempel ervaren om (weer) naar het CJG te gaan. Uit de interviews komen ook een aantal aandachtspunten naar voren. Zo kende slechts een klein aantal ouders het CJG al voordat zij er voor het eerst kwamen. Ouders delen verschillende ideeën voor verdere verbetering van de hulpverlening van het CJG, bijvoorbeeld om de bekendheid van het CJG te vergroten en hoe de bereikbaarheid en communicatie verbeterd kunnen worden. Op haar website deelt het CJG het volledige rapport en twee video’s met de belangrijkste uitkomsten en wat zij met de uitkomsten gedaan hebben: https://www.cjgoldebroek.nl/nieuws/q4c-de-uitkomsten/

Onderzoeksrapporten

De rapporten met de resultaten van de onderzoeken heeft het college van Burgemeester en Wethouders aangeboden aan de gemeenteraad van Oldebroek. Daarnaast zullen de resultaten van het Wmo-onderzoek gepubliceerd worden op www.waarstaatjegemeente.nl, het volledige rapport is op te vragen bij de gemeente.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment