gemeente

OLDEBROEK -  Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat de gemeente weer eindverantwoordelijk is en de regie krijgt op de inburgering. Dit zorgt voor een veelheid aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor de gemeente. Het college heeft de voorbereidingen op deze nieuwe wet voortvarend opgepakt en beleid geformuleerd. Dit legt het college ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

De gemeente krijgt vanuit het Rijk opgelegd hoeveel statushouders er per jaar gehuisvest moeten worden in de gemeente. Het college vindt het belangrijk dat statushouders die een woning krijgen toegewezen in Oldebroek zich welkom voelen. Dat is dan ook de titel van de beleidsnota geworden: Welkom!

Want als je je welkom voelt kun je gaan integreren. In de straat, in de buurt en in de gemeente. Dan wordt het gemakkelijker om de taal te leren en werk te vinden en zo een nieuw leven op te bouwen. Hoewel de gemeente met verschillende samenwerkingspartners en inwoners al veel deed voor statushouders lag de verantwoordelijkheid om de taal te leren en een taalschool te kiezen bij de statushouder zelf. Dat is vanaf 1 januari aanstaande anders.

Een verandering ten opzichte van de huidige situatie is ook dat statushouders een hoger taalniveau moeten krijgen (B1) en dat het leren van de taal en het verkrijgen van werk hand in hand gaan. Daarbij wordt de statushouder de eerste zes maanden financieel ontzorgd. Dit betekent dat vanuit de uitkering alle vaste lasten betaald worden totdat de statushouder voldoende kennis heeft van het Nederlandse financiële betaalsysteem. Hiermee wordt voorkomen dat er uit onwetendheid schulden worden gemaakt. Hiervoor krijgt de statushouder een klantmanager toegewezen vanuit de gemeente die regie gaat voeren op het hele inburgeringstraject.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Dat hogere taalniveau verkrijgen en het sneller participeren in de samenleving is ambitieus. Maar het is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Meedoen vragen we van elke Oldebroeker, zo ook van deze nieuwe Oldebroekers. Dat vraagt van hen extra inzet, maar zij kunnen dat niet alleen. Het vraagt ook van ons als gemeente maar ook van andere organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding van statushouders inzet. Gelukkig zijn er ook nu al  inwoners die zich inzetten voor inburgering en hen zullen wij vanzelfsprekend ook  informeren over deze veranderingen. Maar ook werkgevers vragen we hun steentje bij te dragen, door werkervaringsplekken, maar nog liever betaalde banen aan te bieden aan mensen die de taal nog bijna niet spreken en vaak onze (werk)cultuur niet kennen. Al met al; we staan voor een ambitieuze opdracht, maar juist in Oldebroek zijn we er voor elkaar en zie ik dit een succes worden.”

Naast de inhoudelijke ambitie ligt er ook een financiële ambitie. Het doel is om de uitvoering van deze wet vorm te geven met de beperkte financiële middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. "We vragen dan ook aan samenwerkingspartners, werkgevers en inwoners om met ons mee te denken, maar vooral mee te doen. Alleen samen maken we een succes van de uitvoering van deze Wet."

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment