gemeente oldebroek

OLDEBROEK  -  Het college van B&W van de gemeente Oldebroek is blij en dankbaar te kunnen melden dat de meerjarenbegroting 2022-2025 gunstiger is dan gepresenteerd in de Perspectievennota 2022. Dit komt door het effect van de Meicirculaire, maar vooral door de extra middelen die het Rijk heeft toegezegd voor jeugdhulp. Daarnaast pakt de herverdeling van het gemeentefonds per 2023 gunstig uit voor onze gemeente.

Wethouder Engberts: “Als bestuurders en ambtenaren hebben we met elkaar op alle mogelijke terreinen meegedaan en ook voorop gelopen in de lobby om de extra middelen voor onze plattelandsgemeente. Dat is gelukt. Het geeft ons een goed gevoel dat we dit samen, na de voorgaande verdien- en bespaarmogelijkheden hebben bereikt: Alle begrotingsjaren 2022-2025 laten een positief resultaat zien.”

Bezuinigingen jeugd vervallen

Door het verhoogde budget vanuit het Rijk  voor uitvoering van de jeugdwet is het volgens het college mogelijk dat  nu in de begroting uitgegaan kan worden van financiële gegevens van 2020. Wat het college betreft is dit voor het eerst sinds 2015 dat gesproken kan worden van een ambitieuze, maar tevens haalbare en realistische jeugdbegroting. Dit vergt zeker aanhoudende inspanningen van alle betrokken partijen. De gemeente Oldebroek is vooral dankbaar dat de zorg aan kwetsbare kinderen en hun ouders hierdoor voortgezet kan worden volgens de door de gemeenteraad gegeven richtlijn.

Niet rijk rekenen

Ondanks het positieve meerjarenperspectief vindt B&W dat het zich nog niet rijk kan rekenen. De gemeente moet op andere terreinen de ingezette verdien- en bespaarmogelijkheden nog realiseren in de komende jaren. Ook het weerstandsvermogen staat onder druk door de zware financiële omstandigheden van de afgelopen jaren.

Gezonde meerjarenbegroting voor opvolgend college

In maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het college van B&W is verheugd een stabiele en gezonde meerjarenbegroting te kunnen overdragen aan zijn opvolger. Ook voor de komende bestuursperiode gaat het college uit van een constructieve samenwerking met de gemeenteraad en de ambtenaren om ook in deze tijd met elkaar de goede dingen doen voor de samenleving.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment