WEZEP - Op 17 december wordt een begin gemaakt om de groenstrook aan de Noordsingel inWezep opnieuw in te richten. Hiervoor hebben natuur- en milieuvereniging Groentje, bijenvereniging Wezep/Hattemerbroek, omwonenden en de gemeente Oldebroek de handen ineen geslagen. De groenstrook wordt voorzien van nieuwe bomen. De milieuvereniging, bijenvereniging en de omwonden gaan het onderhoud van de groenstrook gedeeltelijk verzorgen. In het voorjaar van 2014 kwam milieuvereniging Groentje met het voorstel om een aantal slechte fruitbomen op de groenstrook te verwijderen en nieuwe aan te planten.

Dit is in het voorjaar van 2014 gerealiseerd. Een aantal omwonenden vroeg zich vervolgens af of er iets met de bloemenweide gedaan kon worden. In de bloemenweide staan veel ongewenste kruiden en ziet er haveloos uit.

Bewonersbijeenkomsten
Groentje heeft het initiatief genomen om omwonenden en bijenvereniging Wezep/ Hattemerbroek uit te nodigen voor een bewonersbijeenkomst. Op deze manier kon er gezamenlijk nagedacht worden over de inrichting van de groenstrook.

Na de eerste bijeenkomst is er een concept inrichtingsplan gemaakt waarop omwonenden konden reageren. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de reacties in het plan verwerkt. Door de aanpassingen lag er een gedegen plan waar iedereen achterstond.

Samen met omwonenden en de bijenvereniging is de gemeente op 25 november het veld in gegaan om de locatie van de nieuwe bomen te bepalen. Na wat heen en weer geschuif is een mooi bomenplan tot stand gekomen waarin verschillende soorten bomen met verschillende hoogtes en bloeiwijzen het uiteindelijke beeld gaan bepalen van de “groene zone” langs de Noordsingel. 17 slechte fruitbomen worden gekapt en 39 loofbomen teruggeplant. 

Gezamenlijk onderhoud groenstrook
Groentje, de bijenvereniging en omwonenden waren zeer enthousiast en dragen ook graag bij aan het onderhoud van de groenstrook. Zwerfvuil ruimen, maaiwerkzaamheden en het verwijderen van appels uit de berm om te voorkomen dat er te veel humusvorming in de bloemenweide ontstaat behoren tot de onderhoudswerkzaamheden. Op deze manier is het een echt ‘Oldebroek voor Mekaar’ project geworden. Een mooi resultaat waar alle betrokkenen trots op kunnen zijn!

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment