raadszaal1

OLDEBROEK -  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen alleen voor de commissieleden in de raadszaal plaats. De vergaderingen zijn openbaar te volgen via internet en Loco TV of beperkt op afspraak in het gemeentehuis. Onder het kopje ‘Uitzending’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), dinsdag 14 september 2021, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

  • Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties Meidoorn, Oranjeschool en Klepperbelt in Wezep.
  • Vaststelling Paraplubestemmingsplan Oldebroek (diverse onderwerpen).
  • Vaststelling Woonprogramma.
  • Bijstelling proces ontwikkelingsvisie woningbouw Oldebroek West 3.
  • Nadere uitwerking afwegingskaders grootschalige energieopwekking.

Zonder bespreking:

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Feithenhofsweg 15 (Oldebroek).
  • Nemen van een algemeen belang besluit MFC ‘Hart van Oosterwolde’.

Samenleving en Bestuur (S&B) gecombineerd met Financiën en Bedrijfsvoering (F&B), donderdag 16 september 2021, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

  • Kapitaalinjectie Alliander.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van b&w voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzage documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl (via de link in de kalender).

Uitzending

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 14 en 16 september kan dat via het beeldscherm in de agenda van de betreffende vergadering: oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl (via de link in de kalender). Om 19.30 kunt u de uitzending voor u zelf starten. Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk vrijdag 10 september contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment