gemeente

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft een vernieuwd handhavingsbeleid. Het oude beleid was opgesteld in 2009 en is volledig herzien. In het nieuwe handhavingsbeleid stelt de gemeente prioriteiten die aansluiten bij de wensen van inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente zelf.

Het handhavingsbeleid gaat over de regels voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld bouwen, ruimtelijke ordening (bestemmingplannen), drank en horeca, kappen van bomen, maken van uitwegen en de algemene plaatselijke verordening.

De nieuwe nota is algemeen van aard, en gaat vooral over de brede en langdurige prioriteiten. Specifieke jaarlijkse prioriteiten en projecten worden benoemd in het jaarlijkse handhavings- en uitvoeringsprogramma. Hierdoor is de handhavingsnota fysieke leefomgeving de komende jaren houdbaar. Wel loopt nu het voorbereidingstraject met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet (2022) en de Wet Kwaliteitsborging en het is dan ook mogelijk dat de nota nog op enkele punten later moet worden aangescherpt of geactualiseerd.

De nota ligt van 9 april 2021 tot 22 mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Oldebroek. Ook is de nota online te bekijken op Handhavingsnota Fysieke leefomgeving - Gemeente Oldebroek.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment