gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen worden in deze fase van de coronasituatie door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijk en luister mee’ kunt u lezen hoe dat werkt.

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L)

Woensdag 7 april 2021, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

  • Vaststellen Toeristische visie en actieprogramma.
  • Vaststellen subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen 2021-2024.
  • Concept Woonprogramma.
  • Concept beleid inbreiding, woningsplitsing en pré-mantelzorgwoningen.

Zonder bespreking

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Laanzichtsweg 8 en 8A.

Samenleving en Bestuur (S&B)

Donderdag 8 april 2021, aanvang 20.00 uur.

Ter bespreking

  • Buiten werking stellen verordening reclamebelasting Oldebroek voor 2021.
  • Vaststellen nieuwe, geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening (Apv) Oldebroek.
  • Vaststellen 3e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (wettelijk minimumloon bij pgb Wmo).
  • Rapportage Sociaal Domein 4e kwartaal 2020.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzien documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 7 en 8 april kan dat via het beeldscherm in de agenda van de betreffende vergadering: www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Om 19.30 uur (R&L) respectievelijk 20.00 uur (S&B) kunt u de uitzending voor u zelf starten.
Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissie¬vergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’).
De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om (digitaal) in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 5 april contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment