raadszaal1

OLDEBROEK - Op 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Oldebroek een nieuw Reglement van orde vastgesteld. Dit reglement gaat over de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. Het oude reglement uit 2002 is weer actueel gemaakt. Bovendien is het spreekrecht in raadsvergaderingen uitgebreid.

Dat recht bestaat nu voor onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan. Het is bedoeld om zaken die het belang van de Oldebroekse samenleving betreffen en waarop de gemeente invloed heeft, onder de aandacht van de gemeentepolitiek te brengen. Inwoners, maar ook andere betrokkenen, kunnen van dit spreekrecht gebruik maken.

Er zijn wel spelregels. Zo moet het gaan om onderwerpen waar de gemeenteraad niet recent een besluit over heeft genomen of dat in de nabije toekomst zal doen. Ook benoemingen en juridische procedures vallen erbuiten. De spreektijd is in principe maximaal vijf minuten per inspreker.

Voor onderwerpen die op de agenda van een raadsvergadering staan blijft de werkwijze onveranderd. Dat wil zeggen dat spreekrecht mogelijk is in de vergaderingen van de raadscommissies. Deze commissies bereiden voorafgaand aan een raadsvergadering de besluiten van de gemeenteraad voor.

Wie van deze verruiming van het spreekrecht gebruik wil maken of er meer informatie over wil, kan contact opnemen met griffier Hans Tabak, telefoon: (0525) 638200 of e-mail: griffie@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment