gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen worden op dit moment door middel van videoconferenties gehouden en zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving

Woensdag 20 januari 2021, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, brandweerkazerne.
  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 (Oosterwolde).
  • Handhavingsnota Fysieke Leefomgeving 2021-2026.
  • Vaststellen verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.
  • Vaststellen Cultuurhistorische Waardenkaarten.
  • Vaststellen Nota Grondprijsbeleid 2021-2022.

Samenleving en Bestuur & Financiën

Donderdag 21 januari 2021, aanvang 20.00 uur.

Ter bespreking:

  • Wijzigen Algemene plaatselijke verordening (overlast en ondermijning).
  • Beschikbaar stellen € 81.000,- voor de pilot Meidoornplein manager.
  • Rapportage Sociaal Domein 3e kwartaal 2020.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzien documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 20 en 21 januari kan dat via het beeldscherm in de agenda van de betreffende vergadering op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Om 19.30 uur kunt u de uitzending voor u zelf starten.

Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissievergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om (digitaal) in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 18 januari contact opnemen met de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of via htabak@oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment