gemeente oldebroek

OLDEBROEK  -  De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek geeft namens alle inwoners van de gemeente Oldebroek gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. De adviezen gaan over het brede sociale domein. Dit omvat eigenlijk alles op het gebied van leven, wonen, werken en gezondheid. Is de functie van voorzitter of lid iets voor u? De Adviesraad is onafhankelijk en wil een verbindende rol vervullen tussen de inwoners en het college van B&W. Met de adviezen wil de Adviesraad er aan bijdragen dat er in Oldebroek niemand tussen wal en schip raakt. De uitdaging is om het college te helpen om in de gemeente Oldebroek het sociale domein zo te organiseren dat iedereen een goede plek heeft en dat alle regels en voorzieningen zo worden ingericht dat we er allemaal gebruik van kunnen maken.

Bent u de persoon die:

 • bekend is met de inwoners en de huidige situatie van de gemeente Oldebroek?
 • praktisch en beleidsmatig kan denken, communiceren en adviseren?
 • een brede belangstelling en specifieke kennis heeft van de Wmo, Arbeidsparticipatie en/of Jeugd? 
 • gemotiveerd is om zich in te zetten voor de zwakkeren in onze samenleving?
 • in staat is netwerken te onderhouden en contacten met de achterban te leggen en hierin kan optreden vanuit het perspectief van de inwoner en de doelgroepen?
 • affiniteit heeft met vergaderen?

Voor de voorzittersfunctie vraagt de Adviesraad naast bovenstaande: 

 • beschikt over communicatieve, inspirerende en leidinggevende vaardigheden om daarmee de samenbindende factor te zijn van de adviesraad.
 • analytisch en strategisch kan denken en de verschillende beleidsterreinen integraal kan overzien.
 • de bestuurlijke en politieke gemeentelijke processen kent en daardoor in staat is strategische afwegingen te maken.

Wat biedt de Adviesraad?

 • Een plek binnen een enthousiaste groep mensen die vanuit een positieve houding meedenkt.
 • Een plek om meer te weten te komen over het sociaal domein en het beleid van de gemeente.
 • Een plek waarin u de algemene belangen van inwoners kunt behartigen wat betreft het sociaal domein.
 • Bij benoeming een passende presentievergoeding.

Interesse? 

Neem dan contact met de Adviesraad op, door te mailen naar vice-voorzitter Joop Rikkers via adviesraadsociaaldomein@oldebroek.nl.
U kunt vrijblijvend een aantal vergaderingen bijwonen om te ontdekken of deze uitdaging er één voor u is. 
 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment