OLDEBROEK - In de eerste week van december vinden er vier openbare vergaderingen plaats van de raadscommissies. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.

Commissie Bestuur en Veiligheid vergadert op maandag 1 december. Op de agenda staat:

Stand van zaken brandweerkazerne in gemeentewerf Wezep/Aanpassing Algemene plaatselijke verordening (APV)/Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016/Programmaplan ‘Oldebroek voor Mekaar’ 2015 – 2018/Bestuursrapportage per 1 oktober 2014

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken van de commissievergadering Bestuur en Veiligheid.

Commissie Samenleving vergadert dinsdag 2 december. Op de agenda staat:

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen zwembad De Veldkamp/Beleidsregel subsidies/Bestuursrapportage per 1 oktober 2014

Bekijk de agenda en bijbehorende stukken van de commissievergadering Samenleving.

Commissie Ruimte en Grond vergadert op woensdag 3 december. Op de agenda staat:

Afronding verkenningsfase windmolen­project HattemerbroekVerbeteren stationsomgeving WezepMilieuvisie “Bouwen en bewaren”Bijdrage aan filmproject ‘De Verborgen Vallei'Bestuursrapportage per 1 oktober 2014

Het vervolg van de vergadering commissie Ruimte en Grond is op donderdag 4 december. Op de agenda staat:

Concept structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen Mulligen/Mogelijkheden gedifferentieerder woningbouwprogramma locatie Hattemerbroek Oost/Oprichting paardensportcentrum op het perceel Zuiderzeestraatweg nabij nummer 9 te Oldebroek/Onttrekken aan de openbaarheid van fiets-/wandelpaden gelegen tussen Bovenheigraaf en Boekweitakker, alsmede het Kronepad (plangebied De Krone, voorheen Spakman/Souman)

Bekijk de agenda en bijbehorende stukken van de commissievergadering Ruimte en Grond.

Commissie Middelen vergadert op donderdag 4 december. Op de agenda staat:

Nota Grondbeleid 2015-2018 en Nota Grondprijsbeleid 2015-2016/Financiële verplichtingen t.o.v. oud-wethouders/Bestuursrapportage per 1 oktober 2014

Bekijk de agenda en bijbehorende stukken van de commissievergadering Middelen.

Meer informatie over commissievergaderingen

Voor vragen over de commissie­vergade­ringen en aanmelding voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffier, de heer J. Tabak (tel. 14 0525).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment