raadszaal1

OLDEBROEK -  Donderdag 17 december 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor de locatie Groote Woldweg 12 en 14 in Oosterwolde vast te stellen. Doel van het plan is het realiseren van een nieuwe twee-onder-één-kapwoning aan de straatzijde en een nieuwe vrijstaande woning op het achtererf. De bestaande woning wordt gesloopt.

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 (’t Loo).

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor de locatie Bovenheigraaf 69 te ’t Loo Oldebroek vast te stellen. Doel van het plan is het realiseren van negen woningen op het perceel, bestaande uit drie vrijstaande woningen, een twee-onder-één-kapwoning en vier rijenwoningen. De bestaande bedrijfsgebouwen en terreinverharding van het aanwezige transportbedrijf worden gesloopt en weggesaneerd.

 • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek verplaatsing accommodaties verenigingen WTC, WHC en VLS (Wezep).

Het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad is om een krediet van € 220.000,- beschikbaar te stellen voor uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van voetbalvereniging WHC, tennisvereniging WTC en de Van Limburg Stirumkorpsen. Het onderzoek moet inzicht verschaffen in de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van een nieuw toekomstbestendig en duurzaam sportcomplex (voetbal en tennis) aan de Voskuilerdijk in Wezep. Dit is in combinatie met woningbouw op de achtergebleven locaties van voetbalvereniging WHC en tennisvereniging WTC.

 • Afvalstoffen en Diftar: vaststellen afvalstoffenverordening en verordening afvalstoffenheffing 2021 met tarieventabel.

Het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad is om in kader van de overgang op ‘Diftar’ een nieuwe afvalstoffenverordening en de verordening afvalstoffenheffing vast te stellen. Doel van Diftar is bevordering van afvalscheiding door middel van een financiële prikkel, in de vorm van een vast jaartarief en een variabel tarief per aanbieding van de restafvalcontainer.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

 • Bekrachtigen oplegging geheimhouding memo Zeuven Heuvels.
 • Niet-ontvankelijk verklaren bezwaar Voorlopig Ontwerp Meidoornplein Wezep.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2020’ (diverse percelen).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Oosterwolde’.
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor overkapping bedrijfsgebouw op perceel Broekeroordsweg 3C, ’t Loo.
 • Geen wensen of bedenkingen indienen betreffende werkgeversvereniging Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Deelnemen aan experiment centraal tellen stemmen Tweede Kamer verkiezing.
 • Aanwijzen accountant controle gemeentelijke jaarrekening, boekjaren 2021-2024.
 • Herijken visie centrum voor Jeugd en Gezin 2021.
 • Vaststellen belastingverordeningen 2021.
 • Vaststellen financiële verordening.
 • Financiële besluiten naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage 2020.

Inzien documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. U vindt de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via tel. 0525 63 82 00 of via mail: htabak@oldebroek.nl.
 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment